IARU-möte Wien 2013

IARU HF Meeting 2013

Sammandrag av förhandlingarna (på svenska).

SM6JSM Eric
Share