Hur man använder sin anrops signal….

Många har frågat mig om hur man använder sin anrops signal när man är borta…utomlands eller kör remote. Jag ställde frågan till SM5PHU/Jonas SSA,s vice ordförande och han har idag kommit med en mycket bra redogörelse för hur man anropar.

Läs nedan svaret från SM5PHU:

Hej Bo!
Som du ser nedan, har vi diskuterat frågan internt lite grand och försökt komma fram till någon slags rekommendation.

Det är egentligen ingen skillnad på om man fjärrstyr en station, eller om man kör den lokalt på plats.
Det är bara ett par saker som är reglerade:

För det första säger PTS att man ska ha en egen anropssignal samt att man ska identifiera sig i början och slutet av varje QSO, och däremellan med jämna mellanrum.

För det andra bör anropssignalen bör indikera var sändaren och antennen är placerade, inte var operatören sitter. Om jag skulle fjärrstyra min egen station i Sverige från exempelvis Kanarieörana, blir jag SM5PHU, inte EA8/SM5PHU.

Vad som inte längre är reglerat, men som kanske gäller som praxis:
Om jag fjärrstyr en station i något annat distrikt än mitt hemmadistrikt, blir jag exempelvis SM7PHU om jag har en fast installation på mitt lantställe i distrikt 7. Alternativt kan jag använda signalen SM5PHU/7, eller rent av SM5PHU även om jag befinner mig utanför distrikt 5. PTS har sagt att de inte bryr sig om distriktssiffran.

Om man kör från en klubbstation, är det den stationsansvarige som avgör om man måste använda klubbsignalen eller om man får använda sin egen anropssignal. Om du Bo kör från SVARKs klubbstation, borde du vara SK7AX, alternativt SM7HZK/7 om stationsansvarige tillåter det senare. Precis samma sak gäller om du  sitter på plats i Axamo och kör stationen lokalt.

Om man kör från en annan enskild amatörs station, gäller samma sak, alltså att stationens ägare bestämmer vilken anropssignal som ska användas. Här är det nog mer naturligt att använda sin egen. Om t.ex Mats/7BUA lånade din station i Moheda kanske han skulle identifiera sig som SM7BUA/7.

Hoppas att jag inte rört till det nu…

73,

Jonas/SM5PHU

DL7 (SM7HZK) Bo
Share