Hotspots på 144MHz

Trafik över DMR växer och med större antal aktiva på DMR och utökade talgrupper inträffar ibland begränsningar för vissa repeatrar. En del startar därför hotspots (internet gateways) för att kunna koppla upp talgrupper utanför den lokala repeatern. Under senare tid har en del krockar uppkommit när hotspots för DMR har startats med högre effekt än de 10mW som ofta används. Från SSA sida vill vi uppmana att följa den bandplan som är framtagen av IARU region 1 och som är grunden även för den svenska bandplanen.

Det finns avsedda frekvenser för “DV internet gateways”  och SSA rekommenderar i första hand att använda 144,8250, 144,8375, 144,8500 och 144,8625 MHz för dessa hotspots.

Genom att använda dessa frekvenser undviks onödiga problem med störningar.

De svenska bandplanerna finns på SSA-webben under VHF/UHF/SHF-sektionen och Bandplaner.

73′
/Urban, SM5OXV

 

SM6EAN Mats
Share