Om HF-sektionen

Sektion HF har till uppgift att behandla ärenden som berör frekvensband under 30 MHz, inklusive trafikmetoder, teknik och tester. Sektionen utser särskilda funktionärer och anlitar vid behov andra personer för de olika uppgifterna inom sektionens ansvarsområden. Tryck på länk till vänster för att se en lista på sektionens funktionärer.

Share