Funktionärer Ölands Radioamatörer SK7RN 2019 – 2020

ÖLANDS RADIOAMATÖRER SK7RN                          FUNKTIONÄRER 2019 — 2020

     Styrelse (Ordinarie ledamöter valda på två år av årsmötet 2019):

                   Ordförande: SM7DZV Erik Nyberg
                   Vice ordförande: SM7CIL Arne Gegerfelt
                   Kassör: SM7CJQ Kenneth Byrskog
                   Sekreterare: SM7NJD Åke Johansson
                   Ordinarie ledamot: SA7IRA Inge Petersson   (ny)
                   Ordinarie ledamot:  Jörgen Butenas  (ny)

 

                   (Ledamöter valda 2018 med 1 år kvar av mandatperioden):

                   Ordinarie ledamot: SM7VVY Tommy Abrahamsson
                   Ordinarie ledamot: SM7VPF  Olle Alåsen
                   Ordinarie ledamot: Göran Lindqvist (reserverad anropssignal SA7NRG)

 

     Ersättare i styrelsen för 1 år, samtliga omval:

 

                   Ersättare: SM7UHX Jonas Agerhed
                   Ersättare: SM7MQE Enar Nilsson
Ersättare: SM7WSS Leif Karlsson
                   Ersättare: SM7YTH Örjan Tollbom

 Revisorer:

SA7BMX Rolf Lindström (sammankallande)

SM7WVG Tommy Strand

Ersättare: Kristina Österberg

Valberedning

Kristina Österberg, (sammankallande, )

SM7MQE Enar Nilsson

Teknikgrupp VHF/UHF

SM7VVY Tommy Abrahamsson

SM7MQE Enar Nilssoin

SM7CIL    Arne Gegerfelt

DL7 (SM7HZK) Bo
Share