Frekvensdokumentet uppdaterat

Vi har nu laddat upp en ny version (V5.0) av dokumentet “VUSHF Frequencies in Sweden” som beskriver vad vi känner till om status för amatörradioband i Sverige över 30MHz. Ändringar från V4.0 är gulmarkerade för att de skall vara enkla att hitta.

Ni hittar dokumentet under “Bandplaner” på sektionens sida.

73′
Jens, SM6AFV & Mats, SM6EAN

SM6EAN Mats
Share