Förbud mot handhållen kommunikationsutrustning

SSA har tillskrivit Näringsdepartementet och Transportstyrelsen angående frågan om handhållen mikrofon är att betrakta som handhållen kommunikationsutrustning. Brevet kan läsas här .

SM6CNN, ordförande Anders
Share