För testintresserade: Enkät om Reg1-tester

En arbetsgrupp jobbar med kommande VHF-tester i IARU-R1 regi. För att få reda på vad folk tycker har de en enkät, 35 frågor som tar ca 15 minuter att svara på. De vill ha svar även från de som bara delar ut några poäng ibland utan att sända in logg. Jag tror att majoriteten av svenska stationer som på något sätt deltar i Reg1-testerna hör till den kategorin!

Enkäten finns på https://www.darc.de/der-club/referate/iaru/iaru-survey/, bläddra ner lite så kommer frågorna. Svara senast 30 november.

73′
Jan, SM4HFI

SM6EAN Mats
Share