Eksjö Radioklubb: Nya bilder under “RADIOBILDER” 73 de sm7ajz/Göran…

http://www.hoglandsringen.se/radio/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share