DL6 möte i Karlsborg

Distriktsmöte i Karlsborg den 14 mars

Mötet blir på två platser i Karlsborg enl nedan:

  • Kl 10 Mötesförhandlingar SSA arkiv. Hangar 80 Flygfältsvägen 29 [ kartlänk ]
    • OBS! Det är i år dags att välja distriktsledare. Eventuella förslag meddelas lämpligen till någon i valberedningen:
      SM6EAT (sammankallande), SM6HFV eller SM6JOC.
  • Kl 11 Visning och information om ssa arkiv

Redan kl 09 finns möjlighet till kaffe och smörgås

  • Kl 12 Lunch

Karlsborgsfästning. Fästningsteatern

  • Kl 13 föredrag: Hur kan jag köra månstuds EME Stig-Åke Larsson SM4GGC
  • Kl 14 Föredrag: Information om DMR Jörgen Kvist SM5XMS

SM6EAT Roland
Share