DL0 Bulletiner

Vi har nu haft vår andra klubbledarträff den 12 november hos SK0ZA.
En av frågorna som ånyo kom upp var om Vi i DL0 skall ha en gemensam Bulletin. Åsikterna gick isär, då det redan finns många fungerande Bulletiner i distriktet. Man efterlös dock någon form av kalendarium på DL0 sidan, så att man kan få med inbjudan till andra DL0 klubbars intressanta och trevliga aktiviteter.
Här nedan önskar jag sammanfatta Bulletinerna i DL0
1. SK0QO söndag 1000 3633 kHz
2. SK0QO söndag 2030 R3x och RU6, 77 Hz subton
3. SK0MT söndag 2130 RU4
4. SK0MT onsdag 0900 3725kHZ
5. FR0 måndag 2000 R0
Jag återkommer med mer information från andra klubbledarträffen!
73 de SM0ZEU

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share