DL0 besök på SK0QO, Gålö den 16/9-2015.

Nu har jag besökt de södra klubbarna och möttes på stugtröskeln av ordförande SM0FDO, som visade sitt nystädade shack, 2 fina radiostationer.

Dröm om att jag blev förvånad med full uppställning av stolar och ca 20 amatörer närvarande representerande 6 klubbar. Tidigare DL0, Robban TAE stöttade upp på första raden.

Vi hade en bra diskussion kring många punkter från klubbledarträffen. Först fick jag och SSA kritik för dels min tråkiga DL0 sida och dels för SSAs hemsida. Tyvärr blir nog inte texten roligare idag, men jag tar till mig budskapet att lägga in ett DL0 kalendarium på min sida, så att man får en bra översikt över vad som är på gång i distriktet och framför allt att man kan gå på varandras aktiviteter. Alla var eniga om att en bättre samverkan är bra och roligt. Det blir också mer attraktivt för föreläsare att komma och föreläsa för större grupper.

De södra klubbarna har två utbildningar, som redan är fullbokade och på gång att starta inom kort. Intresset att samverka kring utbildning med norra distriktet centralt i Stockholm var denna kväll minimalt.

En av de viktigaste frågorna under kvällen var hur värvar vi och aktiverar nya medlemmar, men också hur får vi igång personer som har en signal men har varit inaktiva länge. Diskussionen gick från publika fieldays för allmänheten till mer riktade insatser i redan halvt intresserade grupper. FRO lånar exempelvis ut handapparater till missing people, när de söker folk. Alla privatradioanvändare…Många använder radio i sina yrken brandmän, piloter, sjöräddningen mfl Klubbledarträffen tillsatte en grupp, som skall arbeta mer med rekrytering och komma med idéer. Intresserade är välkomna att höra av sig till mig eller gruppen direkt.

En gemensam önskan vara att modernisera SK0TMs QTH på tekniska museet, så att det var mer i tiden för blivande unga amatörer med exempelvis stora LCD skärmar med uppkoppling mot Ham Radio deLux.

Störningarna på 70 cm och 2 meters banden är ett stort problem. Här måste vi göra något. Först måste vi kartlägga vilka tider, frekvenser och vilka störningsmetoder som används. Man efterlyste ren juridisk information vad som gäller lagligt och vilka påföljder det kan ge. Vilka bevis krävs. SK0MG och Tellus har fått i uppdrag av SSA att anordna ett möte för personer som kan tänka sig att arbeta med denna fråga för att sedan gå vidare till SSA som för frågan vidare till PTS.

Tack för en trevlig kväll i klubbstugan på Gålö och tack till SK0MC/Leif som lotsade mig ur buskarna i mörkret för färd hem.

Nu ser vi fram emot SSAs stora möte för distriktsledare och styrelse i Sollentuna. Min vice DL0 Sven-Erik/ SM0WAV kommer att närvara.

Ann/ SM0ZEU/ DL0

 

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share