Ditriktsmöte våren 2015

NYTT DATUM för distriktsmötet!!

Detta blir hos SK6LR den 21 februari.
Tore  SM7CBS  från  öland kommer till SK6LR med ett  föredrag om  steg matning  av  antenner  han har  med sig  bilder och  visar  skillnader  på att mata  antenn  med stege  föredraget  blir  minst  en timme.
Det är  tänkt  mella  11:00 och 12:00   där  efter    lunch.
Ca 13.00 distriktsmötet startar.
Lägg till detta i era kalendrar.
DL6 SM6VYP/Valle

SM6VYP Valentin (Valle)
Share