Distriktsmöte_SM5

Härmed inbjuds du till SSA distriktsmöte i SM5 lördag den 24 mars 2018 kl. 11. Plats SK5UM klubbhus i Flen. Vägbeskrivning enligt nedan, avfart från väg 55/57 söder Flen. För detaljerad vägbeskrivning kontakta sm5tah@telia.com

Program och tider

10.30 – 11.00       Ankomstfika, kaffe liten kaka

11.00 – 12.00      Distriktsmöte val av DL och vice DL m.m.

                              Distriktsvalnämndens förslag:  SM5BVV Morgan Lorin, Vadstena och                                SM5TJH Jan Hult, Norrköping.

                              Distriktsvalnämnd SM5HIH Göran Blumenthal och SM5BMK Aders                                  Molin.

12.00 – 13.00      Föredrag om Lopra systemet och klubben SK5UM verksamhet

13.00 – 13.30      Kaffe macka

13.30 – 14.00       Avslutande erfarenhetsutbyte

För vår planering av förtäring vill vi gärna ha din anmälan till info@sk5um.se senast den 21 mars. Kaffe och macka till självkostnadspris.

Välkomna!

SSA/DL5                                             Flens Radioamatörer/SK5UM

Morgan Lorin/SM5BVV                  Mats Ekström/SM5TAH

SM5HIH Göran

Share