Distriktsmöte våren 2017

Distriktsmötet kommer att vara söndagen den 26 mars.

Lokalen är Hugo Hammars sal på Radiomuseet i Göteborg
Kl. 12.15 till 15.00

DL6 SM6VYP/Valle

SM6VYP Valentin (Valle)
Share