Distriktsmöte distrikt Ø – 25:e mars 2018

Du kallas till distriktsmöte i distrikt Ø  

Söndagen den 25 mars kl 13.00-17.00

Plats: KTH Campus, Kårhuset, Drottning Kristinas väg 15, Stockholm. Infart från Vallhallavägen.

Program

  • Val av distriktsledare och valberedning på 2 år.
  • Info från distriktet. Aktiviteter t ex beredskapsdagen.
  • Info från SSA.
  • SSA ungdom. SA5ODJ Oliver rapporterar, YOTA/NOTA.
  • Fikapaus, vi bjuder.
  • Föredrag.

Alla är välkomna, men endast SSA-medlemmar har rösträtt på mötet!

Välkommen till en intressant dag hälsar:

DL-Ø Ann, SMØZEU

vDL-Ø Sven-Erik, SMØWAV

Föredrag

SMØJZT Tilman – SSA Sektionsledare Radioteknik kommer och pratar om moderna SDRadios.

Fokus är den integrerade nykomlingen IC-7610 från ICOM.

Vi ställer den emot och jämför med PC-styrda alternativ som SUNSDR 2 Pro från Expert Electronics. Två olika skolor, två olika pris, båda har sina för och nackdelar. Vi pratar om riggarna utifrån artikeln och egen erfarenhet. Det kommer också att finns möjligthet att klämma, känna och köra en IC 7610.

SMØWHL Per Tjernlund –  FT8 med flera digitala kommunikationsmetoder.

 Kommunikation på HF med signaler 20-28 dB under brusnivån.Hur är det möjligt?

Innehåll:

Kort genomgång av FT8, JT9, JT65, WSPR och deras egenskaper.

Vad krävs för att komma igång?

Erfarenheter.

Hjälpprogram.

Diskussion.

 

 

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share