Distriktsmöte D6

Nu är det dags att lägga in i era kalendrar D6 möte hos SK6DZ Vårgårda i kulturen.

Det blir den 16 mars.
Dagen börjar kl. 12.00 och slutar 16.00

Detta möte är det även val av distriktsledare för distrikt6.
Förslag distriktsledare skickas till valberedningen, deras epost
Valberedningen består utav:
Sammankallande SM6EAT, Roland sm6eat@ssa.se
SM6HFV, Knut sm6hfv@fro.se
SA6AHL, Göran sa6ahl@ssa.se

DL6 SM6VYP/Valle

SM6VYP Valentin (Valle)
Share