Distriktsmöte 25/3

Passa på och reservera söndagen den 25:e mars i in kalender. Då arrangerar vi Distriktsmöte i distrikt 0. Mer information kommer på denna plats och i QTC. Nedan finner du verksamhetsberättelsen for 2017.  73 de SM0ZEU DL0 och SM0WAV vDL0.

Verksamhetsberättelse SSA distrikt 0 – 2017

Från:      SM0ZEU Ann och SM0WAV Sven-Erik
Datum:  26:e januari 2018
Till:         SSA Styrelse

Verksamheten i distriktet har varit omfattande under året. Bland annat har ett flertal nya radioamatörer examinerats som ett resultat av kursverksamheterna.
Exempel på viktigare verksamhet under året:

Tre klubbledarmöten har arrangerats på följande platser: SL0ZS i Grimsta, SK0MT Täby, SSA HQ. Mötena har samlat mellan 9 och 15 personer.

Field day. En distriktsgemensam field day arrangerades i början av september vid SK0QO:s lokaler på Gålö söder om Stockholm. Sammanfattningsvis en mycket lyckad aktivitet med föredrag, utställningar och radiokörande. Många deltagare monterade sina egna antenner på den intilliggande fotbollsplanen. Någon konstaterade att mängden kablar var omfattande och undrade om det var nödvändigt med så mycket kabel för att kunna köra trådlöst!

Utbildning. Amatörradiokurser har arrangerats av SK0QO SödRa, SK0MT Täby Sändaramatörer och SK0MG Stockholms Läns Radioamatörer. Kurserna har resulterat i ett flertal nya radioamatörer. Antal nya SA-signaler i Sverige under 2017 var 107 stycken. Oklart hur många av dessa som kommer från Distrikt 0. SSA register klarar ej av att ta fram den informationen på ett enkelt sätt.

Dessutom har CW-kurser arrangerats hos SK0MT och SK0QO. Totalt har 27 personer deltagit i kurserna. Avslutas i maj 2018. Den planerade CW-kursen hos SL0ZS blev inställd.

Provtillfällen har genomförts hos följande klubbar – SK0QO, SK0MG och SK0MT.

Contest-kurs. Arrangerades av SK0UX och SK0MT under hösten. Cirka tio personer deltog.

Loppis. SK0QO Södertörns Radioamatörer arrangerade i oktober traditionell loppis i Fredrika Bremergymnasiets yrkesskola i Handen söder om Stockholm. I år var det troligen besöksrekord, ca 320 gäster passerade inträdet, och räknar man alla säljare och funktionärer blev det cirka 400.

DL0-sidan uppdateras kontinuerligt.

SDR-RX. Arbetet med att färdigställa utrustningen hos SK0UX på Kvarnberget, har blivit försenad. All utrustning finns på plats. En del praktiska utmaningar med installationen återstår att lösa.

Digital repeater. SK0MT har arbetat med att sätta upp en digital repeater i Täby. Avsikten är att den skall kunna hantera D-Star och C4FM samt vanlig analog trafik. Fintrimning av utrustningen återstår.

SSA Årsmöte. Distrikt 0 stöttade distrikt 1 i arrangemanget av SSA årsmöte.

Besöksstation Tekniska. En VHF-antenn och två parabolantenner för AMPRnet har installerats under året. Besöksstationen sköts av cirka 50 personer.

Distriktsledare. Vid klubbledarmötet mötet på KTH 2015 valdes SM0ZEU Ann till distriktsledare. SM0WAV utsågs av Ann till vice distriktsledare. Till valberedningen valdes SM0TAE Robban (sammankallande), SA0MAD Magnus och SA0AZS Carl-Mikael. Under 2018 kommer val att ske av distriktsledare.

viceDL0 Sven-Erik
Share