Distrikt Ø Web-SDR på Kvarnberget QRV

Distrikt Ø WebSDR-mottagare är nu QRV igen. Du når den på följande adress http://sdr.sk0ux.se:8073/ eller klicka här. Mottagaren klarar fyra samtidiga användare, så ibland kan det vara svårt att ansluta till den.

Mottagaren driftas av SKØUX på Kvarnberget i Täby norr om Stockholm. Platsen är vald så att mottagningsförhållandena skall vara bra samt att påverkan från contest-aktiviteter på SKØUX inte skall störa mottagningen.

viceDL0 Sven-Erik
Share