Funktionärer i D7

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning
Webbredaktör - digitala moder
Repeaterfunktionär
QSL-manager
Ungdomskoordinator
Avstörningsfunktionär
Avstörningsfunktionär
Kontaktperson Scouterna


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Share