Digitala moden

Kommer att återge lite information och länkar om olika digitala moden.

Digitala moden som används på VHF/UHF banden

Digitala moden som används på HF banden.

Share