Distrikt 7

Full fart i Eksjö Radioklubb på det nya året….

Publicerat 30 januari, 2019

http://www.hoglandsringen.se/radio/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Årsmöten på SK7RN – SK7HW – SK7JC – SK7AX – SK7BQ – SK7OL – SK7DD och SK7AF…

Publicerat 27 januari, 2019

——————————————————————————————————–

SK7RN

Kallelse till årsmöte samt inbjudan till öppet styrelsemöte.

Årsmöte den 2 mars
Medlemmarna i Ölands Radioamatörer kallas till årsmöte den 2 mars 2019 i IOGT-NTO lokalen, Östra Kyrkogatan i Borgholm.
Mötet börjar klockan 10.00. Ankomstfika serveras från klockan 09.30.
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar samt visning av nya klubblokalen. Möjligheter att köra radio. Detaljerat program kommer att fastställas vid styrelsemötet den 7 februari.
Resterande medlemsavgifter
Det saknas dessvärre många medlemsavgifter för 2019. Jag vill uppmana de medlemmar som vet med sig om att ännu inte ha betalat medlemsavgiften att göra det så snart som möjligt.
Årsavgiften för 2019 är 200 kronor. Betala till vårt bankgiro 413 – 4797 eller Swisha till 123 232 48 61. Glöm inte att ange ditt namna eller din anropssignal på betalningen, så att kassören kan pricka av den mot medlemsförteckningen.

Öppet styrelsemöte den 7 februari
Styrelsen för Ölands Radioamatörer håller öppet styrelsemöte torsdagen den 7 februari i IOGT-NTO lokalen, Östra Stationsgatan i Borgholm. Att styrelsemötet är öppet innebär att samtliga intresserade medlemmar är välkomna att delta.
Mötet börjar klockan 18.30. Var vänlig och tala om ifall du tänker komma till mötet (eller ej) så att Åke får en chans att planera fikat.
Välkomna alla!
73 Erik SM7DZV ordförande

———————————————————————————————————

SK7HW 

Årsmöte 13:e februari kl. 19:00 i Klubbstugan.

———————————————————————————————————

SK7JC – Västra Blekinge Sändaramatörer

Håller årsmöte Torsdagen den 14 Feb. 2019.

Sedvanlig landgång serveras.

Anmälan till SM7FFI/Bengt  senast 5 Feb.

Varmt Välkomna!

———————————————————————————————————

SK5AX – SVARK årsmöte 2019.

Medlemmar kallas till SVARK:s årsmöte tisdagen den 19 februari kl 19.00 i klubbstugan.

Dagordning för mötet enligt e-mail skickat till medlemmar.

På årsmötet får endast sådana ärenden behandlas som medtagits i kallelsen till mötet.

Välkommen till en trevlig kväll!

SM7NDX, Jan

———————————————————————————————————

Välkomna till Årsmöte hos Kristianstads Radioamatörer SK7BQ

Lördagen den 23 Februari 2019 kl. 13,30

OBS NY PLATS är:

Kristianstad Kartingklubb – Förrådsgatan 10 – 291 63 Kristianstad

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och val.

Visning av blivande klubblokal.

Välkomna/styrelsen SK7BQ Ewe SM7BHM Ordförande

———————————————————————————————————

SK7OL

KALLELSE till ÅRSMÖTE 2019

Årsmöte kommer att hållas den 25/2 kl 19.00

Dagordning enligt stadgarna.

Ärende som önskas bli behandlade, utöver fastställd dagordning, skall vara styrelsen tillhanda senast 11/2 2019
Valberedningen tar tacksamt emot förslag till funktionärer för kommande år.

Boka in dagen redan nu och se till att betala in medlemsavgiften, 450.- på BG 754-5122, före den 1 Februari.

Välkomna önskar styrelsen

———————————————————————————————————

SK7DD – NSRA kallar till ÅRSMÖTE Onsdagen den 13 Mars 2019

Plats: studiefrämjandets lokaler ; Järnvägsgatan 41 , Helsingborg.kl 18.30

VÄLKOMNA!

———————————————————————————————————

AKTUELLT
SK7AF – Eksjö Radioklubb
2019-års årsmöte kommer att äga rum
lördagen den 23 mars 2019 kl 1400.
Plats: BK-stugan.
Närmare info kommer.
Styrelsen ERK.

———————————————————————————————————

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Kartläggning och uppdatering av frivilligorganisationerna i Skåne …

Publicerat 7 januari, 2019

Har idag mottagit en förfrågan från Länsstyrelsen i Skåne om hjälp med nedan kartläggning och hjälp från våra Radioamatörer och Amatörradioklubbar i Skåne.

Jag har utsett SM7BHM Ewe ordförande i SK7BQ att ta tag i detta och förmedla vidare till Länsstyrelsen i Skåne Per Lundström.

Vid frågor i detta ärende kontakta SM7BHM Ewe så vi tillsammans kan göra en bra kartläggning i denna viktiga fråga.

//73-Bo Hasselquist/DL7/SM7HZK

 

Enheten för samhällsskydd och beredskap samverkan.skane@lansstyrelsen.se
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vxl 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane

Kartläggning och uppdatering av frivilligorganisationerna i Skåne
Vid kris och höjd beredskap ansvarar Länsstyrelsen för samverkan och att samordna information och verksamhet. Som ett led i detta genomför Länsstyrelsen en uppdatering och kartläggning av frivilligorganisationerna i länet. Målet med kartläggningen är erbjuda aktörerna i länets krisberedskapssystem en aktuell och samlad bild av frivilligorganisationernas förmåga och resurser.
Vi ber er svara på dessa frågor. Ert svar vill vi ha så snart som möjligt, och om möjligt innan 2019-01-14.
Arbetet med uppdateringen sker löpande, så även om ni inte hinner till detta datum, vill vi gärna ha ert svar. Skulle ni senare vilja komplettera eller förtydliga någon fråga får ni gärna återkomma.

1. Hur är ni organiserade regionalt och lokalt i Skåne?

2. Vad är organisationens syfte och uppdrag?

3. Verksamhet a. Hur ofta har ni träffar, möten eller övningar? b. Hur finansieras verksamheten? c. Har ni idag avtal med någon aktör i krisberedskapssystemet?

4. Medlemmar a. Hur många av medlemmarna är aktiva? b. Hur är de fördelade lokalt? c. Hur är de fördelade vad gäller kön? d. Hur är åldersfördelningen: under 18, 18-47, 48-61, över 61? e. Hur många har plikt eller avtal i annan organisation som berörs av kris eller krig? f. Hur ser rekryteringsläge ut?

5. Vilka resurser skulle ni kunna bistå med? a. Specialkunskap b. Lokaler c. Fordon d. Sambandsutrustning e. Vatten f. El

6. Har ni idag förmåga att bistå vid kris och höjd beredskap?

7. Hur skulle ni kunna bistå vid kris och höjd beredskap?

8. Finns det någon annan ideell eller frivillig organisation som du tycker att vi borde ta kontakt med?

Tack för er medverkan!

Per Lundström

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsen i Skåne

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)ANNONS från Eksjö radioklubb om KÖP & SÄLJ……

Publicerat 25 december, 2018

http://www.hoglandsringen.se/salu/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)God Jul o Gott Nytt År…..

Publicerat 14 december, 2018

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share