Distrikt 7

Publicerat 10 mars, 2019

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)ÖLANDS RADIOAMATÖRER   MÖTESPLAN 2019 – 2020 ÅRSMÖTETS BESLUT 2019-03-02…

Publicerat 10 mars, 2019

Mötesplan 2019 – 2020

OBS: DATUM FÖR ARBETSDAGAR TILLKOMMER. KALLELSE MED KORT VARSEL VIA TELEFON OCH EPOST

KLUBBENS HEMSIDA: WWW.SK7RN.SE

PLATS FÖR MÖTEN NÄR INGET ANNAT ANGES: IOGT/NTO-LOKALEN BORGHOLM

NOTERA: ÖPPET STYRELSEMÖTE BETYDER, SOM ALLA VET, ATT ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA  ATT NÄRVARA OCH AKTIVT DELTA I MÖTET.

2019:

2 mars                     SK7RN Årsmöte. Plats: IOGT/NTO-lokalen,

Östra Kyrkogatan 5, Borgholm klockan 10.00.

Årsmötesförhandlingar, lunch, eftermiddagsprogram.

30 mars                   Radiomässa i Eskilstuna. 

Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

11 april                    Öppet styrelsemöte SK7RN

Bland annat frågor kring SK7RN krisradionät.

Ansvarig samordnare Erik SM7DZV

11 maj                     Auktion i Växjö

Läs om auktionen. Se vad som säljs: http://www.sk7hw.org/  Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

17 maj                     SK7RN – Traditionellt vårmöte i Böda. 

Repeaterbesök, grillning mm. Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV OBSERVERA:

Välkomna — men förhandsanmälan absolut nödvändig!

15 juni                     D7-möte, Algutsrum.

SSA medlemsmöte, demonstration AMPRnet, auktion, mm.  Ansvarig samordnare:

30 juni                      Alexandersondagen, Grimeton.

Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

17 – 18 aug             Internationella fyrhelgen. http://illw.net/.

SK7RN kör från Långe Erik, Ölands Norra udde, SE-0011.

Ansvarig samordnare Erik SM7DZV och Kristina

31 augusti                Tångahed, Fieldday Väst

Vårgårda.

Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

5 sept                      Öppet styrelsemöte SK7RN

Ansvarig samordnare Erik SM7DZV

28 sept                    Försvarsdag Stora Rör

Mottagning radiotrafik från flygplan och överföring till högtalarsystemet för publiken. Eventuellt: Demonstration av SK7RN nödtrafiknät? Ansvarig samordnare: Åke SM7NJD

25 – 29 sept             Ölands Skördefest

Fråga om nivå på vårt engagemang.

27 – 28 sept             Erik upprättar kortvåg i Böda hamn 26 – 28 september i Böda hamn och den 30 september vid Bödasågens Allhandel. Ansvarig samordnare: Flera.

 19 – 20 okt               Jota, Färjestadens Scoutgård

Ansvarig samordnare Rolf SA7BMX, Mikael SA7MIE och ÅkeSM7NJD.

23 november           Radiolördag. Öppet styrelsemöte

Eventuellt avslutning med mat.

2020

16 januari            Öppet styrelsemöte SK7RN

Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV

20 februari          Öppet styrelsemöte SK7RN

Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV

7 mars                  SK7RN Årsmöte 2020

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK) SK7HW Kronobergs Sändareamatörers Vårauktion….

Publicerat 10 mars, 2019

Välkommen till Växjö och

Kronobergs Sändareamatörers vårauktion  lördagen den 11 maj

Årets vårauktion går av stapeln lördag 11:e maj i Östregårdsskolans gymnastiksal Växjö, den vanliga platsen.

Visning av godset börjar klockan 10 och själva auktioneringen börjar klockan 12.

Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Vid ca 18:00 beräknar auktionen vara klar.

Därefter inbjuds alla gäster till vår klubbstugan vid sundet för fika och eftersnack.

För mera information se på www.sk7hw.org  där bilder och lista på delar av auktionsgodset visas efter hand som sorteringen fortgår.

www.sk7hw.org/auktionen/

Välkomna   Kronobergs Sändareamatörer SK7HW, genom SM7YLU/Uffe

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Årsmötet 2019-02-13 på SK7HW Kronobergs Sändareamatörer…

Publicerat 10 mars, 2019

Växjö den 14 februari år 2019.

Protokoll fört vid Kronobergs Sändareamatörers ordinarie årsmöte. 2019-02-13

Närvarande: SM7GVF, SM7KPB, SM7YLU, SA7AHC, SM7KPI, SA7AHD, SM7HZK, SA7HBM, SA7BIS, SM7EKU, SA7BWV, SA7CDN, SM7DTJ, SM-8211, SM7TGM, SM7MXP, SM7DVF, SA7CEX, SM7LJS, SM7WZM,SM7MYO, SM7PHS, SM7FVT, SM7DBD,

 

1 Årsmötet öppnas av klubbens ordförande,.

 

2 Sven-Åke Karlsson SM7EKU, valdes som årsmötesordförande.

 

3 Ulf Bergström SM7YLU, valdes till årsmötessekreterare.

 

4 Till justeringsmän valdes Gert Danielsson SM7LJS och Anders Nyberg SA7CDN vilka även utgör rösträknare.

 

5 Mötet befinns stadgeenligt utlyst.

 

6 Dagordningen för årsmötet fastställs.

 

7.1 Verksamhetsberättelsen för året 2018 upplästes av Ulf Bergström SM7YLU och läggs till handlingarna.

 

7.2 Ekonomisk berättelse för året 2018 upplästes av Sven-Åke Karlsson, SM7EKU och läggs till handlingarna.

 

7.3 Revisionsberättelse för året 2018 upplästes av Anders Nyberg, SA7CDN och läggs till handlingarna.

 

8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

 

9 Till ordförande för styrelsen på ett år valdes Bo Hasselquist SM7HZK

 

10 Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes Ulf Bergström SM7YLU samt nyval av Sven-Åke Karlsson SM7EKU.                                                                                                    

11 Övriga funktionärer valdes på ett år enligt:

  • Stugfogde  Sven-Åke Karlsson, SM7EKU
  • QSL managers          Anna Thilén SA7CEX och Christer Jönsson, SM7DVF      Hemsidesansvarig               Mats Ljunggren, Ulf Bergström,
  • Byggledare                  Mats Ljunggren, SA7AHC
  • Utbildningsansvarig    Bo Hasselquist SM7HZK
  • 12 Till revisorer på ett år valdes:
  • Bertil Lydén, SM7KPB, sammankallande Anders Nyberg, SA7CDN
  • Ingvar Lydén, SM7KPI, suppleant

 

13 Till valberedning på ett år omvaldes Max Vigna, SA7AHE samt nyval av Anna Thilén SA7CEX.

 

14 Till årsavgift för år 2020 beslutas om oförändrad sådan, 200 kr för de över 25 år, 100 kr för de yngre.

 

15 Motioner: Inga inkomna.

.

16 Årsmötet avslutades av mötesordförande, Sven-Åke Karlsson SM7EKU.

 

17 Övriga frågor / Klubbmöte:

Bosse SM7HZK tog upp frågan om inte klubben skulle anordna kurs för amatörcertifikat. Frågan diskuterades och Bosse ska höra om SM7GMD Conny ställer upp som lärare.

Uffe SM7YLU informerade om läget inför auktionen den 11:e Maj. Sortering av godset har påbörjats. Även information om kommande rallysamband gavs.

18 Klubbmötet avslutades av mötesordförande, Sven-Åke Karlsson SM7EKU som tackade alla för visat intresse.

Mötessekreterare Ulf Bergström, SM7YLU

Mötesordförande Sven-Åke Karlsson, SM7EKU

Justeras, Gert Danielsson SM7LJS

Justeras, Anders Nyberg  SA7CDN

 

 

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Nordvästra Skånes Radioamatörer bjuder in till Loppmarknad 9 juni…

Publicerat 8 mars, 2019

www.sk7dd.se/wp/

Välkommen till vår årliga loppmarknad i Påarp, scoutlokalen (Mullbärsgatan) På borden finner man allt möjligt som kan vara av intresse. NYTT för i år är att vi kommer att hålla en auktion kl. 12.00 på lite finare prylar, dessa kommer du att ha möjlighet att beskåda på vår hemsida www.sk7dd.se någon vecka innan loppmarknaden startar.

Som vanligt finns det grillad korv, kaffe, dricka, Passa på att njut och träffa nya och gamla vänner.

PROGRAM:

11.00 öppnar loppmarknaden

12.00 Auktion

Loppmarknaden stänger ca 14.00

Vill du sälja, bordshyra 100 kr. anmäl ditt intresse på info@sk7dd.se

Vägbeskrivning:

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share