Distrikt 7

Dagordning till distrikt 7,s höstmöte i Jönköping…

Publicerat 23 oktober, 2015

Förslag till dagordning för SSA Distrikt 7,s Höstmöte 20151114 hos SK7AX i Jönköping.
 • Mötets öppnande
 • Mötets behöriga utlysning
 • Tillägg till dagordningen
 • Godkännande av dagordning
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av justeringsmän att tillsammans med ordförande justera protokollet och tillika rösträknare
 • Föregående mötesprotokoll
 • Val av valberedning varav en skall vara sammankallande
 • Kontaktperson Scouterna
 • Kontaktpersoner mot skolorna
 • Någon att ta över SM7CRW,s DX ring på 80m
 • Ordföranden redovisar från DL/SL mötet i Stockholm
 • Övriga frågor
DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)Scouternas JOTA-JOTI deltagarlista 2015…

Publicerat 17 oktober, 2015

Klicka på bilderna så blir de större och läsbara.

1

2

3

4

5

 

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)Projekt portabelmast…..

Publicerat 17 oktober, 2015

Det finns många som har det svårt att köra radio från sitt hemma QTH på grund av
störningar eller att man inte får sätta upp en antenn på huset. Jag (SM5SUH) är lyckligt lottad eftersom jag bor på
landet och inte har några störningar och kan göra vad jag vill men kompisen (SM5UGC) har inte samma tur.
På grund av störningar och förbud att montera antenn på huset har han börjat att köra radio portabelt med goda
resultat men som ni vet så vill ju vi amatörer mer och mer och vi har ofta suttit och spånat om hur man skall utveckla
portabelkörandet och kanske på köpet få en möjlighet att ha en mindre beam hemma på tomten som inte är fast
monterad vare sig i hus eller via fundament. När han fick möjlighet att köpa en gammal belysningsmast började vi
fundera påhur man bäst kunde använda den. Originalvagnen till denna mast är inte lämpad att åka med i längre sträckor
eller högre hastigheter och är ganska vinglig på grund av sina små hjul och höga höjd så idén att bygga en egen
konstruktion började ta form. Jag har fungerat som bollplank, hjälpreda och idéspruta i detta bygge och SM5UGC som
äger grejerna har gjort det mesta av jobbet själv. Jobbet gjordes nere hos mig under några fantastiska höstdagar.

1

Lite av materialet till bygget. Som arbetsbänk användes ett chassi till en gammal
husvagn somvi i första skedet hade tänkt använda men som nu få stå åt sidan för andra projekt.

2

På den lite modernare kärran monterades förstärkningar
för mastfäste och fyrkantsrör för stödbenen.

3

 Första testen för att se om våra tankar och idéer funkar i verkligheten. Det mesta visar sig
funka bra men domkrafter ute vid stödbenen blir för vingligt men dög för en första test.

4

Här har stagningen av masten tillverkats och monterats och stödbenen har fått riktiga
stöttor där fram och höj o sänkbara ben där bak för att kunna justera vagnen i våg.

5

Närbild på gångjärn, sprint och durkplåt för mastfot.

6

Det mer eller mindre färdiga resultatet. Lite finlir kvarstår av grejerna
man kommer på under tiden men den är nu användbar.

7

 Mastens höjd är 9 meter i uppvevat läge så med ett kort maströr kommer antennen vara på
10 meters höjd. “Fotavtrycket” nere på backen är 3 x 4 meter så masten är väldigt stadig som den är.
Klättrar man upp halvägs i masten och försöker gunga den är det inte mycket som rör sig.
Skall den ställas upp mer permanent kompletterar man med staglinor.

8

Packat och klart för att ge sig ut på radiokörande. Man klarar att resa och ta ner denna om man är ensam
och det tar ca: 30 minuter. Är man två eller fler går det snabbare och smidigare. Eftersom kärran är en EU-kärra
kan man alltså köra i 80 km/h och det går stadigt och fint. Det ser ut som om man har negativt kultryck
men med alla stödben m.m. förankrat i framkant på flaket blir det ett perfekt förhållande. Vimpel och lampa
till mastens utskjutande del är givetvis något man måste ha. Nu under vintern bli det inte så mycket portabelkörande
för SM5UGC skulle jag tro men nu kan han genom att ställa släpan på egen tomt hemma vid bostaden
ha en antenn uppe under vintern utan att vare sig montera på huset eller gjuta fundament vilket han inte har tillstånd till.
Vid kamera och penna, Janne / SM5SUH

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)Jota – Joti 2015…

Publicerat 16 oktober, 2015

År 2014 deltog över 1.3 miljoner Scouter från 157 länder.

I år är det Helgen 16-17-18 Oktober.

Passa på och lyssna efter… prata med…dessa Scouter på någon freq.

Jota 2015 logo

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)SA7AKU Kenneth Roswall hälsas

Publicerat 16 oktober, 2015

välkommen som kontaktperson för Scouterna i Distrikt 7.

Nedan kan Ni läsa om denna satsning från SSA:

Bakgrunden till beslutet att inrätta kontaktpersoner gentemot scouter

och skolor är behovet av nyrekrytering.

Vi har egentligen bara tre rekryteringsbaser nu för tiden: skolor,

scouter och icke medlemmar i SSA. Ett pilotprojekt gentemot skolor körs

nu i SM3. Icke medlemmar försökte vi nå med dåligt resultat för en tid

sedan i SM5.

Vi ska inte ha mer än en kontaktperson per distrikt till att börja med.

Men den ska ha ett stort kontaktnät i distriktet.

Jag ser kontaktpersonerna som katalysatorer för amatörradio inom

scoutrörelsen. De kan se till att vårt kursutbud blir känt så att vi kan

köra gemensam utbildning. De kan medverka till att en amatörradiostation

sätts upp i samband med scoutläger.

Kommande helg är det JOTA/JOTI. Jag vill gärna se hur många av våra

klubbar i Sverige engagerade sig.

73/Anders SM6CNN

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)