Distrikt 7

Anmäl dig att köra med SK7ØCG!

Publicerat 31 maj, 2016

Vi firar att den svenske kungen Carl XVI Gustaf har fyllt 70 år och från den 30 april 2016 kör vi med signalen SK7ØCG (Swedish King 70 Carl Gustaf).

Anmälan om vilken dag du vill köra görs till SM7HZK Bo på sm7hzk@ssa.se eller ring på 0766-550077 så lägger jag upp dig på en körlista. Alla band och moden gäller. Endast en operatör kör åt gången. QSL-korten fixar SM6JSM Eric men ni får själva skriva ut dem. Så här ser QSL-kortet ut som är klart från tryckaren LZ1JZ:

SK70CG

Mer om detta går att läsa på www.qrz.com under SK70CG.

Välkomna med anmälningar snarast.

//Bo Hasselquist/7HZK

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Eksjö Radioklubb. Nytt under “SÄLJ o KÖP…

Publicerat 25 maj, 2016

Icom IC-7000
Lennart SM7KUG säljer sin IC-7000 jämte ant.avst.  AH 4.
Utmärkt skick.
Pris: 10000:-
Svar till:SM7KUG Lennart…. lennart_sm7kug@hotmail.com 

 

 

Icom IC-7600

Välskött IC-7600 med garanti fram till 2017-12-17 d.v.s. i 19 månader till.
Svensksåld av SRS så garantin ombesörjes av dem efter kontakt med mig.
En bra station med allt det som man behöver.
Manual, DC-kabel och handmikrofon.
Den är uppdaterad med senaste firmware som ger dig vattenfall i displayen.
Nypriset är ca: 32 000 – 35 000:-
Pris 23 000:- !

Svar till:
SM5SUH Janne.

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Loppisinfo: Bockebodaträffen 18-juni

Publicerat 21 maj, 2016

Bockebodaträffen 18-juni
Stor loppis och försäljning av elektronik instrument – radio – antenner – kabel – m.m.
Föredrag m.m.
Fritt att sälja, men egna bord medtages. Skall du sälja kontakta Ewe SM7BHM sm7bhm@telia.com Möjlighet att ställa upp Husvagn – Husbil eller tält redan fredag eftermiddag, även det kostnadsfritt, Servering på lördagen.
Ytterligare info och registrering på www.sk7bq.com

Eventuell bild/informationslänk: www.sk7bq.com

Kontaktuppgifter

Ewe Håkansson (SM7BHM)

E-post: sm7bhm@ssa.se
Telefon: 044-229484 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Protokoll fört vid SSA distrikt 7 möte hos SK7AF i Eksjö den 14 Maj 2016……

Publicerat 16 maj, 2016

Närvarande: SM5SUH,SM5UGC,SA7CIS,SM7AJZ,SM7BYP,SM7JCR,SM7XFD,SM7JUB, SM7DZD,SM7CAC, SA7BIS,SM7HZK,SM7GTD,SM7HXR,SM7SMS,SM7HCW SM7GEP,SA7EME,SM6BTT,SM7NTJ,SM7LFA.

 

 1. Mötet öppnades av DL7, Bo Hasselquist SM7HZK.
 2. Mötets behöriga utlysning godkändes.
 3. Inga tillägg till dagordningen.
 4. Dagordningen för mötet godkändes.
 5. Till ordförande för mötet valdes DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.
 6. Till sekreterare för mötet valdes Roger Johansson SM7JCR.
 7. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll samt rösträknare valdes Kennerth Peterson SM7CAC och Lars-Erik Lekström SM7DZD.
 8. Till valberedningens ena ledamot valdes SA7CIS Sören Fritiofsson som också är sammankallande.
 9. Ordföranden informerade från SSA´s årsmöte i Täby där man bl.a. diskuterat det nya ”instegscertifikat” med enklare prov som föreslås. Mötesdeltagarna hade som förslag och att man bör få köra på 2 /70 + digitala moder samt 6 och 10 meter. Det borde även finnas ett krav på att man måste ha kört 100-200 QSO på olika band inom första året och sen ta kopia på loggboken och skicka in den till SSA för att visa att man faktiskt kört det antal man haft som krav/morot för att bli godkänd att fortsätta som radioamatör. Senare om man fortfarande är intresserad att bli fullvärdig radioamatör och kunna köra fullt ut på alla band och effekter kan man avlägga dagens lite svårare prov för att få ett fullvärdigt certifikat. Detta förslag kom från SM7SMS och mötesdeltagarna var överrens om att detta förslag var bra så att man får igång de nya amatörerna till att faktiskt prata/köra radio och inte bli en ny tyst radioamatör. SSA har även tagit fram nya rutiner och metoder för provtagning av certifikat och där man bl.a. har krav på ”bisittare” vid provtagningen och detta fungerar mycket bra i D7. På årsmötet hade man också fått information om hur radioamatörer kan hjälpa till med samband i krissituationer i samhället. SM7NTJ Lorentz, som också varit på årsmötet berättade att man redan har ett samarbete i SVARK med räddningstjänsten i Jönköping om att hjälpa till med samband/operatörer.
 10. Under övrigt diskuterades det om varför det verkar vara så svårt att komma åt medvetna störningar på amatörbanden. Mötet enades om att var och en amatör/ringar som blir s.k. medvetet ut störda på banden inte skall gå in och bråka eller kommentera detta via radion utan bara köra vidare och låta berörda myndigheter ta hand om dessa medvetna störningar. Frågan kom upp hur vi ska kunna få fler ungdomar intresserade av vår hobby, det nya instegscertifikatet är en bra början men man måste även nå ut till ungdomar om att vi finns och vad vi gör, i SM3-land har man börjat med att komma till skolan under lektionstid och ha amatörradio på vissa timmar. Förslag på representant för ett skolprojekt i SM7-distriket efterlyses. Vi borde också bli bättre på att marknadsföra amatörradiohobbyn via bl.a. media och även medverka vid evenemang som ordnas för allmänheten. För att kunna aktivera amatörer som inte kan sätta upp antenner är remote körning ett bra alternativ. I Eksjö radioklubb har man kopplat upp en station på klubben där man kan köra radio via remote, detta borde även kunna intressera ungdomar som i allmänhet har god hand med datorer.
  SM7SMS Marcus tycker vi måste bli bättre på att aktivera oss på banden, både via 2/70 och på kortvåg, om vi nu ska locka in och försöka få nya amatörer till hobbyn måste det ju finnas någon att prata med!
 11. Distriktmötet avslutades med att DL7/Bo tackade alla för visat intresse och informerade om att SSA årsmöte 2017 kommer att hållas på Gotland och Fårö.
  Ett stort tack till SM5SUH Jan och SM5UGC Lars-Inge som efter mötet demonstrerade ICOM´s  7300 . Och ett stort tack riktades till Eksjö Radioklubb som ordnade detta trevliga D7 möteMötessekreterare SM7JCR Roger Johansson:

Mötesordförande SM7HZK Bo Hasselquist:

Justeras:
SM7CAC Kennerth Peterson                                  SM7DZD Lars-Erik Lekström

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)QTC från Eksjö Radioklubb….

Publicerat 15 maj, 2016

Lördag den 28 Maj är det dags för vårens ”familjeträff”

I år träffas vi på Åsensby ( www.asensby.com ) klockan 11.00 … där bjuder klubben på kaffe, vi har sedan möjlighet att ströva runt i ”byn” som är ett kulturreservat och se hur de hade det på landet i början av 1900-talet, där finns flera byggnader och utställningar som visar hur det var på den tiden, handelsbod mm .

Till klockan 13.00 har vi förflyttat oss till Örserum där vi har bokat bord på ”Smålandsgårdens gästgiveri” och intar en förbeställd lunch som var och en betalar själv (135:- inkl dryck o kaffe)

Mätta och belåtna åker vi sedan vidare till Björkenäs moped museum www.bjorkenasmuseum.se där vi avslutar dagen med att titta på 250 mopeder och motorcyklar + lite annat också, (inträde 40:- )

Åsens by ligger vid Haurida mellan Lekeryd och Vireda:
( N 57° 53.4022′, E 14° 31.2707′) för dig som vill samåka träffas vi utanför klubblokalen i Eksjö vid klockan 10.00 för gemensam färd.

Vi vill ha din anmälan om deltagande senast den24 maj till sm7ajz@gmail.com
(önskemål om specialkost vid lunchen vill vi gärna veta då också)

VÄLKOMNA!

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share