Distrikt 7

QTC från Eksjö Radioklubb….

Publicerat 15 maj, 2016

Lördag den 28 Maj är det dags för vårens ”familjeträff”

I år träffas vi på Åsensby ( www.asensby.com ) klockan 11.00 … där bjuder klubben på kaffe, vi har sedan möjlighet att ströva runt i ”byn” som är ett kulturreservat och se hur de hade det på landet i början av 1900-talet, där finns flera byggnader och utställningar som visar hur det var på den tiden, handelsbod mm .

Till klockan 13.00 har vi förflyttat oss till Örserum där vi har bokat bord på ”Smålandsgårdens gästgiveri” och intar en förbeställd lunch som var och en betalar själv (135:- inkl dryck o kaffe)

Mätta och belåtna åker vi sedan vidare till Björkenäs moped museum www.bjorkenasmuseum.se där vi avslutar dagen med att titta på 250 mopeder och motorcyklar + lite annat också, (inträde 40:- )

Åsens by ligger vid Haurida mellan Lekeryd och Vireda:
( N 57° 53.4022′, E 14° 31.2707′) för dig som vill samåka träffas vi utanför klubblokalen i Eksjö vid klockan 10.00 för gemensam färd.

Vi vill ha din anmälan om deltagande senast den24 maj till sm7ajz@gmail.com
(önskemål om specialkost vid lunchen vill vi gärna veta då också)

VÄLKOMNA!

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)D7 mötet i Eksjö Radioklubb Pingstafton….

Publicerat 14 maj, 2016

Pingstafton hade vi D7 möte i Eksjö Radioklubb. 21 st var närvarande och det var ett mycket trevligt och informativt möte.

Det som diskuterades mycket var det nya instegscertifikatet som SSA jobbar på och till sist var alla närvarande överens om att skall det vara någon mening med att få fler aktiva radioamatörer bör man ha med ett kortvågsband med i certet och många var överens om att man kanske skall ha med ett krav/morot att man efter första året skall skicka in sin loggbok för att visa att man kört t.ex. 100 eller vad man kommer fram till QSO,n för att sen bli fullvärdig Instegsamatör. Detta för att man ansåg att man måste få nya amatörer att köra radio och inte bara bli en tyst ny amatör. Här finns det mycket att jobba fram för SSA.s styrelse. Mötet ansåg att man bör låta de nya instegsamatörerna få tillgång till att köra på 2 m och 70 cm + Digitala moder + 6 m och 10 m bandet för att de skall få ett intresse av att fortsätta och sen avlägga ett fullvärdigt Cert/prov som redan finns idag för att kunna bli fullvärdig radioamatör och tillgång till alla band och effekter.

Det redovisades också en hel del från SSA.s årsmöte i Täby av SM7NTJ/Lorentz och SM7HZK/Bo/DL7.

Som en lite intressant nyhet på ett D7 möte var att SM5SUH och SM5UGC visade upp hur den nya ICOM 7300,an fungerar. Detta var ett mycket intressant inslag i ett Distriktsmöte.

Till sammankallande i vår nya Valberedning valdes SA7CIS/Sören från Eksjö Radioklubb och en till i Valberedningen kommer att väljas vid näst D7 möte och sen är alla poster i D7 tillsatta.

Protokollet kommer att redovisas när det är utskrivet av vald mötessekreterare SM7JCR.

Nedan lite bilder från dagens D7 möte:

DL7möte EK 2

DL7/SM7HZK har öppnat mötet.

DL7möte EK 1

Från vänster: SM5SUH – SM7DZD – SM7AJZ – SM7CAC – SM7NTJ – SM7HXR.

Från höger: SM6BTT – SM5UGC – SM7SMS.

Fotograf längst bak är SA7BIS.

DL7möte EK 3

Mötet är igång – på bilden syns SM7GTD – SM5UGC och SM7HZK

IMG_1135

Kockarna i köket SM7AJZ/Göran ordf. i Eksjö Radioklubb och SA7CIS/Sören ny i Valberedningen i D7 och tillika sammankallande och sen besöker SM7HCW köket och längst till höger dagens mötessekreterare SM7JCR.

DL7möte EK 6

SA7BIS Åke från SK7HW i farten med fotografering.

 DL7möte EK 9

Nya ICOM 7300,an som visades av SM5SUH och SM5UGC.

DL7möte EK4

Mötesförhandlingar.

 IMG_1128

SM5SUH i farten med att visa nya 7300,an för SM7SMS och SM7GTD.

 IMG_1130

Intresserade amatörer runt 7300,an…SM7NTJ – SM7SMS – SM7GTD – SM5SUH

  IMG_1141

Lite samtal runt bordet av SM5SUH – SM7SMS – SM7DZD – SM7CAC.

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)SÄLJER/KÖPER

Publicerat 11 maj, 2016

Gå in på nedan länk och se vad som är till salu:
http://www.hoglandsringen.se/salu/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)Aktuellt från Eksjö Radioklubb…

Publicerat 11 maj, 2016

AKTUELLT.
PORTABELTEST.
Söndagen den 22 maj 20166 mellan kl 0900-1300
deltar ERK i våromgången av portabeltesten.
Plats: Liksom tidigare år hos SM7XFD.
(Skyltning väg 40 omedelbart väster Sjunnarydssjön)
Samling kl 0800
Klubben bjuder på grillad korv mm.
Anmälan till SM7AJZ (sm7ajz@gmail.com)senast 18 maj 2016.
Välkomna.

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)Kolla på denna länk och läs SM7DZV,s artikel om vad som kommer att hända på DL7 mötet i Eksjö….

Publicerat 4 maj, 2016

ICOM:s SDR-transceiver IC-7300:Ingvar SM6CBQ ger sina första intryck Janne SM5SUH demonstrerar den i Eksjö 14 maj

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)