Distrikt 7

Info till Ölands Radioamatörer 2017-04-06…

Publicerat 4 april, 2017

Detta info nu uppdaterat till rätt datum enligt Erik/7dzv

Medlemmarna i Ölands kallas/inbjuds till öppet styrelsemöte

på torsdag den 2017-04-06 klockan 18.30
i Scoutstugan Borgholm

Dagordning bifogas.

Vi har tre viktiga frågor att avhandla:

– Utbyggnad, driftsättning och bemanning av vårt krisnät

– Hur ska vi få stöd  för våra kostnader för krisnätet från företag, föreningar och privatpersoner. Som vi ser av klubbens budgetförslag och budgetrestriktioner är frågan akut.

– Beslut om klubbens budget för 2017.

För att vi ska kunna dimensionera fikapausens förtäring är vi tacksamma ifall du vill meddela i förväg ifall du räknar med att komma eller ifall du skulle råka vara förhindrad. Svara på detta mejl på enklaste vis.

Notera
Öppet styrelsemöte betyder, som alla vet, att alla medlemmar är välkomna att närvara och aktivt delta i mötet.
Eftersom vi har tre ytterst viktiga frågor på dagordningen är det angeläget att alla som har möjligheter att delta också  kommer till mötet.

Välkomna alla!
Erik, SM7DZV

Info om repeatern i Mörbylånga: Vi har nu fått tillbaka radiostationen och hoppas repeatern ska vara driftsatt till nästa helg, den 15 april.

Föredragningslista vid styrelsemöte 2017-04-06
1 Mötet öppnas
2 Förteckning av närvarande och röstberättigade.
3 Val av en protokolljusterare att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
4 Fastställande av dagordning
5 Föregående protokoll
6 Komplettering av valberedning. Förslag på en ytterligare ledamot behövs.
7 Rapporter
i. Ekonomiska rapporter
ii. Fysisk utbyggnad repeaternätet. Återstående arbeten. Driftsättningsdatum
iii. SK7RN Krisnät, bemanning
iv. Myndighetskontakter med anledning av krisnätsåtagandet
8 Fråga om företagsstöd för Krisnätet
9 Beslut om budget fram till nästa årsmöte.
10 Övriga frågor
i. Samåkning auktion i Växjö
ii. Eventuellt
11 Förhandlingarna avslutas


DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Provförrättning för nya blivande Radioamatörer…

Publicerat 26 mars, 2017

I slutet på April kommer det att hållas provförrättning för en del elever från Svark i Jönköping på SK7HW i Växjö.

Ni som missat på tidigare uppskrivningar eller Ni som läst själva hemma är välkomna att anmäla Er till denna provförrättning.

Anmäl Er i god tid till 0766-550077 eller sm7hzk@ssa.se Bo Hasselquist så proven kan beställas i god tid innan provet.

Exakt tid kommer att meddelas snarast.

Välkomna!

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Så var det dags för ny provförrättning…

Publicerat 24 mars, 2017

Den 2/4 i Tyringe har vi årets första provförrättning.

Provförrättare blir SM7GMI Lars Blücher och bisittare SA7BXO Anders.

Lycka till!

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Hur man använder sin anrops signal….

Publicerat 15 mars, 2017

Många har frågat mig om hur man använder sin anrops signal när man är borta…utomlands eller kör remote. Jag ställde frågan till SM5PHU/Jonas SSA,s vice ordförande och han har idag kommit med en mycket bra redogörelse för hur man anropar.

Läs nedan svaret från SM5PHU:

Hej Bo!
Som du ser nedan, har vi diskuterat frågan internt lite grand och försökt komma fram till någon slags rekommendation.

Det är egentligen ingen skillnad på om man fjärrstyr en station, eller om man kör den lokalt på plats.
Det är bara ett par saker som är reglerade:

För det första säger PTS att man ska ha en egen anropssignal samt att man ska identifiera sig i början och slutet av varje QSO, och däremellan med jämna mellanrum.

För det andra bör anropssignalen bör indikera var sändaren och antennen är placerade, inte var operatören sitter. Om jag skulle fjärrstyra min egen station i Sverige från exempelvis Kanarieörana, blir jag SM5PHU, inte EA8/SM5PHU.

Vad som inte längre är reglerat, men som kanske gäller som praxis:
Om jag fjärrstyr en station i något annat distrikt än mitt hemmadistrikt, blir jag exempelvis SM7PHU om jag har en fast installation på mitt lantställe i distrikt 7. Alternativt kan jag använda signalen SM5PHU/7, eller rent av SM5PHU även om jag befinner mig utanför distrikt 5. PTS har sagt att de inte bryr sig om distriktssiffran.

Om man kör från en klubbstation, är det den stationsansvarige som avgör om man måste använda klubbsignalen eller om man får använda sin egen anropssignal. Om du Bo kör från SVARKs klubbstation, borde du vara SK7AX, alternativt SM7HZK/7 om stationsansvarige tillåter det senare. Precis samma sak gäller om du  sitter på plats i Axamo och kör stationen lokalt.

Om man kör från en annan enskild amatörs station, gäller samma sak, alltså att stationens ägare bestämmer vilken anropssignal som ska användas. Här är det nog mer naturligt att använda sin egen. Om t.ex Mats/7BUA lånade din station i Moheda kanske han skulle identifiera sig som SM7BUA/7.

Hoppas att jag inte rört till det nu…

73,

Jonas/SM5PHU

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Årsmötet på Eksjö Radioklubb klart för denna gången…

Publicerat 11 mars, 2017

Så har det varit Årsmöte på Eksjö Radioklubb. Många medlemmar närvarande och glädjande att så många damer fanns med. Ordföranden SM7AJZ lämnade sin post efter ett antal år som ordförande och ny blev SM7JCR Roger.

Efter sedvanliga mötesförhandlingar blev det en bildresa genom Albert Engströms liv och leverne som blev mycket uppskattat. Sen blev det lotteridragning och 600 lotter hade sålts och mängder med vinster delades ut till glada vinnare. Bl.a. delades ut 2 handapparater till lyckliga vinnare. Kaffe/läsk/öl och smörgåsar/kakor bjöds det på under kvällen.

Nedan lite bilder som togs av DL7/SM7HZK som var närvarande med XYL/Anki/SM7HXR och våra båda flickor. Bo/Dl7  rapporterade lite från SSA om vad som händer och har hänt senaste tiden bl.a med instegscertifikatet och nya delegationsbeslutet.

Dl7 tog också upp frågan om “medvetna störningar” på radion som förekommer ibland och uppmanade alla att vi skall ha ordning och reda på banden och inte anklaga varandra vem det är som man tror stör och nämna namn på olika personer som man tror är inne och stör ut trafiken och ha vårdat radiospråk och vara vänner i denna fina hobby. Alla var överrens om att det skall köras trevlig radio…vara vänner…och inte sprida en massa anklagelser eller “spy galla” om varandra eller nämna namn på personer som MAN TROR är inne och stör. Till denna fina hobby tillhör vänskap/kamratskap…ordning och reda och ett vårdat radiospråk.

Fler bilder och text kommer snart på hemsidan: http://hoglandsringen.se/index.html

Länk till fler bilder från SM5SUH: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AMQ02S_OByhtWtM&id=E90FE1FE9C33C886%217403&cid=E90FE1FE9C33C886

Vill tacka för en MYCKET trevlig kväll uppe i Eksjö.

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share