Distrikt 7

Nya bulletinuppläsare

Publicerat 1 november, 2018

Bullen räddad!

Distriktsledarna i sjätte och sjunde distriktet meddelar att man nu löst problemet med bulletinuppläsare för södra Sverige eftersom Lars, SM6NT framöver kommer att tillbringa mer av sin tid i Thailand. Dag, SM6FNP från Svenljunga och Bertil, SM7CZL från Eslöv  kommer att dela på uppdraget. Bulletinen går varje söndag kl 09:30 SNT på 3705 Khz.

hälsar DL6 – SM6YED

SM6EAT Roland

Av: SM6EATMeddelande från DL6 och DL7…

Publicerat 21 oktober, 2018

SM6NT Lars är ju uppläsare av SK6SSA på 3.705 Mhz. Han slutar ju nu i november och jag Reino/6YED letar med ljus och lykta efter någon som kan efterträda honom. Finns någon eller några i  distrikt 7 som skulle vara intresserade och lämpliga och som kan tänka sig att ställa upp på detta uppdrag. Det går ju bra att dela på några stycken.

Jag har en som kan tänka sig att vara reserv eller ev. dela uppdraget med någon.

Tacksam för förslag på personer som vi kan kontakta.

Hör av Er i första hand till Reino Larsson SM6YED/DL6 reino@telia.com eller Bo Hasselquist SM7HZK/DL7 sm7hzk@telia.com

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)Nya bilder under “RADIOBILDER”, “SM7HZK”, SM7GTD och “SM6- och SM7LZQ” 73 de -SM7AJZ…..

Publicerat 19 oktober, 2018

http://www.hoglandsringen.se/

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)Kursförslag från SSA……..

Publicerat 7 oktober, 2018

Här kommer det ett förslag från ett av SSA:s styrelsemöten för att öka utbildningsaktiviteten i klubbarna.

Förslaget är att ge bidrag till klubbar som har certifikatutbildning.
Beloppet kommer att baseras på antalet deltagare efter avslutad kurs.

Storlek på beloppet är inte bestämd än. Vi vill först o främst pejla intresset hos klubbar som idag inte har någon utbildningsverksamhet om ett bidrag från SSA per kursdeltagare skulle göra att fler klubbar börjar med en sådan kursverksamhet.?

Jag vill att alla intresserade klubbar i Distrikt 7 mejlar:  sm7hzk@telia.com om intresse finns för att vara med om detta och om det skulle innebära ökad kursverksamhet för att utbilda nya Radioamatörer.

//73-Bo Hasselquist/7HZK – DL7

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)Nya bilder under “RADIOBILDER” de – SM7AJZ…Eksjö Radioklubb…

Publicerat 28 september, 2018

http://www.hoglandsringen.se/radio/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)