Distrikt 7

INFO…..

Publicerat 1 oktober, 2017

Efter senaste tidens problem med fyllerisnack över 2 meters repitrarna  i D7 så vill jag  informera om att SSA inte accepterar detta utan ber Er repiter ägare/ansvariga att om detta problem fortsätter så stäng tillfälligt ner repitern som fyllerisnacket går över för att markera att Ni inte tillåter denna typ av trafik.

Detta har gjorts på andra distrikt i Sverige och har även gjorts i England med bra resultat. Nu vill jag att vi samarbetar om detta problem och enas om att olämplig trafik måste stoppas en gång för alla.

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Eksjö Radioklubb. Nya bilder under “RADIOBILDER”…

Publicerat 27 september, 2017

http://www.hoglandsringen.se/radio/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Info till Ölands Radioamatörer…

Publicerat 23 september, 2017

Hej alla.

Den här medlemsinformationen handlar om fyra saker.

1. Om att svara på E-post

2. Hjärt-lungräddning den 11 oktober

3. Radiolördag och öppet styrelsemöte  den 18 november

4. Kurs för blivande radioamatörer 27/28 januari, 9/10 februari samt 24/25 februari.

1. Epost och mejl är viktigt för Ölands Radioamatörer

För Ölands Radioamatörer är våra mejlkontakter mellan styrelsen och medlemmarna mycket viktig. Det är vårt sätt att nå alla och det är ett sätt för var och en att på ett enkelt sätt ha kontakt med klubbens ledning.  Vi har många medlemmar spridda över Sverige, och mycket av vår information är av lokal karaktär. Vi väntar oss därför inte att alla ni som bor långt borta från Öland och Östra Småland och kanske bara besöker Öland någon eller några få gånger per år ska svara på alla mejl som rör lokala frågor. Vi har också några personer på vår sändlista, som får mejlen för kännedom, dessa behöver naturligtvis inte heller svara på mejlen.

Men det skulle faktiskt vara bra ifall ni som bor på eller inom inom rimligt bilavstånd från Öland kunde orka svara. Gör det direkt. Ett mejl som man låter bli liggande för att svara på “senare” blir tyvärr ofta inte besvarat alls.

Det behövs inga långa uppsatser. Det räcker ofta med att bekräfta att man kommer att delta i en aktivitet eller att man är förhindrad, eller att man är intresserad och vill att styrelsen fortsätter att planera för en viss aktivitet eller att vi ska avstå.

Svar eller kvittenser på medlemsmejl är väldigt sällsynta
Ett mejlutskick till klubbens medlemmar går ut till mellan 60 och 70 mottagare. Det är mycket sällsynt att jag få mer än ett halvdussin svar. Ibland är det inte ens det. Bristen på svar kan bero på olika saker. Den som har fel på, eller som av andra skäl aldrig öppnar, eposten kan naturligtvis inte svara. När det är fel på en epostadress går mejlet inte fram, men då får jag studs, och det rättar jag till så det brukar inte vara något problem.

Svaren behövs
Men faktum kvarstår. Svaren behövs, och ingen annan kan svara i någon annans ställe. Frågar styrelsen till exempel om det finns intresse för en viss aktivitet, då skulle styrelsen uppskatta att få svar. Det avgör ju hur styrelsen ska agera.

2. Hjärt-lungräddning den 11 oktober

För något halvår sedan fick jag frågan från en medlem, om vi skulle kunna genomföra en kurs i hjärt-lungräddning. Efter kontakter med Röda Korset har vi fått klartecken och datum är satt till den 11 oktober. Kursen är på sex timmar (heldag från klockan 9 till klockan 16). Den avgift, 100 kronor, vi tar ut av kursdeltagarna är för fika och lunch. MSB betalar instruktören och hans kostnader, klubben betalar lokalhyran.  Vi genomför kursen i Färjestaden för att avstånden inte ska bli alldeles för långa för medlemmar från fastlandet.

Vi senaste styrelsemötet förklarade flertalet närvarande att man var intresserade av att delta. Inbjudan har skickats med mejl till samtliga medlemmar. Jag har fått tillbaka tre mejlsvar, fyra medlemmar har anmält sig muntligen, summa sju anmälningar. Tre medlemmar har inte kunnat lämna besked riktigt ännu men är intresserade. En har nyligen gått kursen och två ytterligare är upptagna av andra skäl.

Vi har 14 platser på kursen. Om det inte finns intresse från fler medlemmar kommer jag att skicka ut inbjudan till grannklubbar och via SSA-bulletinen så att vi kan fylla platserna.  Men jag tycker att Ölands Radioamatörer ska ha tillfälle till första tjing.

1 oktober sista anmälningsdatum för Första-hjälpen kursen
Nu sätter vi ett sista anmälningsdatum till på kvällen den 1 oktober. Efter det kommer platserna att erbjudas till andra än klubbens medlemmar. Och som jag försökt förklara här ovan – det är inte tvunget att vänta med svaret till klockan en minut i 24  den första oktober.

Jag kommer inte att ringa runt för att försöka övertala klubbens egna medlemmar om att delta. Men kom inte senare  till mej och klaga över att ni inte visste hur en hjärtstartare fungerar eller hur man ska ta hand om en medvetslös människa med täppta andningsvägar.

3. Radiolördag och öppet styrelsemöte  den 18 november

Vid senaste styrelsemötet kom det fram önskemål om att klubben ska anordna en radiolördag i november. Det planerade öppna styrelsemötet kommer att hållas samma dag. Förslag på olika aktiviteter diskuterades, men vi är angelägna om att få fler tips om vad vi ska ta med på programmet. Skriv ned om du har några idéer. Svara med ett mejl till styrelsen@sk7rn.se

Naturligtvis går det lika bra att ringa in dina önskemål till någon i styrelsen.

4. Kurs för blivande radioamatörer 27/28 januari, 9/10 februari samt 24/25 februari.

Conny SM7GMD har lovat att leda en kurs för blivande radioamatörer. Det blir tre kurstillfällen lördag/söndag och därefter prov. Kurstillfällena är preliminärt bestämda till 27/28 januari, 9/10 februari samt 24/25 februari. Vi räknar med att genomföra kursen i Färjestaden för att inte göra resorna onödigt långa för deltagare från fastlandet.

Det finns inget krav på medlemskap i  Ölands Radioamatörer.  Kursen är öppen för alla intresserade. Mer info kommer efterhand.

Hjälp oss hitta fler intresserade kursdeltagare. Uppmana intresserade att mejla radiokurs_2018@sk7rn.se, så snart som möjligt.

Ja, det var nog allt för idag.
73
Erik
SM7DZV

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)INFO för DMR användare…

Publicerat 22 september, 2017

EURAO Party – Summer 2017: DMR meeting on the air

The European Radio Amateurs’ Organization announces a new party on the air, this time with the motto: “DMR meeting on the air“. Remember this is not a contest, it is just a radio meeting with a few simple ‘rules’, better to call them recommendations.

Purpose: DMR (Digital Mobile Radio) is an open standard widely used by radio amateurs in the last years. A lot of repeaters around the world are networked. The most popular DMR network is BrandMeister (BM) which dedicate the Talk Group (TG) 9201 to EURAO. Try to connect to this TG to have fun and meet other hams, or just do SWLing.

Date & time: September 23th and 24th, 2017, Saturday and Sunday, 00:00-24:00 UTC.

Bands & modes: in this Party there are not recommended frequencies for DMR. You have to find the repeater(s) in your area linked to the BM network. You can use this map to find yours. Or just listen its stream.

Call: “CQ EURAO Party”.

Exchange: because this is a QSO event, not a contest, you can talk about whatever you want, in any language (choose one that everyone in this TG can understand), and for as long as you like limited time, it is a shared resource. Here are some topic suggestions to get the conversation going: name, city, locator, weather, antennas, rigs, etc.

Also talk about QSL interchange. Tell the truth. Say “no, thanks” if you are not interested in QSL cards. But if you would like to have a memory of your contact, feel free to use our EuroBureauQSL (see below).

Logs: for statistic purposes only, we ask participants to submit their logs in ADIF format to party@eurao.org, where the filename should be your callsign (e.g. EA3RKF.ADI).

There will be no results or league tables, only statistical information about number of QSOs, countries, callsigns, OMs/YLs/Clubs, etc.

Certificate of Participation: for those sending the log and with a minimum of 10% QSOs confirmed.

EuroBureauQSL: you can use it to interchange QSLs even if you are not member. In this case, just send the QSL to the entry point in the country of contacted station.

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)SAC testen från SK7AX med lite bilder….

Publicerat 20 september, 2017

SK7AX var QRV under SAC-testen

Trots dåliga konditioner blev resultat i SAC CW-testen 1055 QSO med preliminärt 239 250 poäng. Operatörerna var SM6BGA,Hasse och SM7BUA,Mats som kämpade sig genom de 24 timmar som testen pågick med start på lördagen kl 14 SNT.

Det ligger alltid lite spänning i luften innan en teststart med förhoppning att alla ska klaffa, dator, station, slutsteg och antenner. SM7NDX Janne hjälpte oss med alla inställningar för testloggen N1MM och inkopplingen till IC7410 som skötte sig fint under testen. Lite strul med klubbens PA-steg  innebar att vi fick byta till Heathkit SB220 som funkade fint på 20-40 och 80 meter, de band vi aktiverade. Vi körde i klassen multi/singel High Power  vilket innebar alla band med en station och PA. Antennerna fungerade fint och radioläget i Axamo visade sig från sin bästa sida.

Konditionsförutsägelserna var inte de bästa under helgen och det gick vissa tider mycket trögt att få svar på våra idoga CQ –call. 20 meter dog ut ganska snart, så det blev 40 och 80 meter som gav det bästa resultatet under den mörka delen av dygnet. På söndagsmorgonen öppnade sig 20 meter igen och gav oss en del nya multiplar. Vi varvade som operatör och körde i ca 1 timme var, vilket gav oss chans till återhämtning med lite kaffe och sömn.

Kök ,soffa och dusch är tillgång när det gäller testkörning. Trötta men nöjda kunde vi på söndags-eftermiddagen återvända hem till resp. QTH i Mullsjö och Bankeryd.

SM7BUA Mats

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share