Distrikt 7

Påminnelse om möte med Ölands Radioamatörer…

Publicerat 10 april, 2018

Hej alla

Jag påminner om mötet med Ölands Radioamatörer nu på torsdag,

den 12 april klockan 18.30

i Scoutstugan Borgholm.

Förslag till dagordning bifogas. Skriv ut den, om du har möjligheter.

73

Erik Nyberg

Byrumsvägen 515, 387 73 Löttorp

0705 52 45 53

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Text som lästes upp på Bullen idag över Hälsingborgsrepeatern av SK7DD,s ordförande SA7AKG Johan Bengtsson…

Publicerat 11 mars, 2018

Först vill jag SM7HZK/DL7 tacka klubbar som SK7DD och SK7BQ för den fina och snabba insats Ni gjort i ärendet om olämplig trafik på repeatrar i Skåne.

Nedan text lästes upp idag på Bullen över Hälsingborgsrepeatern av SK7DD,s ordförande SA7AKG/Johan:

Hej, detta är sa7akg, jag heter Johan Bengtsson och är ordförande i nordvästra skånes radiomatörer, sk7dd.

Det har kommit rapporter att det förekommer trafik på repeatern som anses olämplig på olika sätt.
Detta måste vi såklart komma till rätta med. Först tänkte jag klargöra vad som faktiskt gäller.

Definitionen på amatörradio är icke yrkes-mässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar,
bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte.

Detta är definitionen av amatörradio, förutom denna finns det även en hederskodex som alla radioamatörer bör hålla sig till,
där står bland annat att en sändaramtör skall:

• främja god trafikkultur och aldrig använda radio för att förstöra nöjet för andra.
• använda sådant språk att ett barn kan lyssna.
• visa vänlighet, medkänsla och hjälpsamhet på banden och i övriga kontakter med andra.
Det finns mer i hederskodexen men det kan var och en söka på själv.

För att få lov att sända på amatörradiobanden skall man vara licensierad radioamatör.
Det går även att sända under uppsikt av en licensierad radioamatör om man är under
utbildning för att bli radioamatör eller i förevisningssyfte. Vid dessa tillfällen
skall den licensierade radioamatörens signal eller en lämplig klubbsignal användas.
Det är aldrig tillåtet att hitta på en egen anropssignal och använda den vid sändning
utan att först få den godkänd och registrerad.

När man sänder ska man identifiera sig med sin anropssignal. Det förekommer ganska ofta
att repeatern öppnas utan att den som gör det identifierar sig. Det förekommer också
att folk pratar på repeatern, säkert i de flesta fall licensierade radioamatörer, utan
att dessa identifierar sig.

Fel kan alla göra, exempelvis av okunskap, stress eller ovana, så även jag.

Lite allmän uppskärpning efterfrågas, förhoppningsvis räcker det så, men om det visar sig att det
inte gör det så blir det fler åtgärder, vilket kan innefatta bland annat:
– nedstängning av repeatern när olämplig trafik pågår.
– störningsanmälan till PTS med efterföljande rättsliga konsekvenser.
– pejling av personer som inte identifierar sig.

Du som hör detta och inte är licensierad radioamatör. Det är inte så att vi vill utestänga dig från
att vara med, men du behöver vara med på de villkor som gäller, dvs utbilda dig till radioamatör så
är du välkommen att delta och det är möjligt att vara med även under utbildningsfasen, men det ska då
gå till på rätt sätt.

Frågor, synpunkter eller annat som tillför något i frågan kan tas med mig direkt, exempelvis via epost
till sa7akg@ssa.se eller telefon 0708 143 969, jag repeterar epost sa7akg@ssa.se eller telefon 0708 143 969

Tack för ordet

 

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Olämplig repeatertrafik i distrikt 7….

Publicerat 9 mars, 2018

Har idag Fredagen den 9 Mars fått samtal från flera uppretade radioamatörer i Skåne om den olämpliga och olagliga trafik som förs över vissa repeatrar.

Vill upplysa alla ansvariga för dessa repeatrar att Ni har ansvar för den trafik som förekommer och för att visa att Ni bryr Er så vill jag att Ni tillfälligt stänger av dessa repetrar för att visa att Ni inte tillåter denna sorts trafik.

Detta måste omgående upphöra och vi måste tillsammans se till att vi radioamatörer (med licens) sköter vår fina hobby och sluta upp med att leka och tramsa på amatörradiobanden. Även 2m är ett amatörradioband men ibland verkar det som att inte alla förstår detta.

Känns ledsamt att behöva gå ut med denna tråkiga uppmaning till vuxna personer men VI MÅSTE TILLSAMMANS se till att detta snarast upphör.

//73 – Bo Hasselquist – SM7HZK/DL7

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Info till Ölands Radioamatörer…

Publicerat 9 mars, 2018

Hej alla

Jag vill påminna om årsmötet nu på lördag, den 10 mars

klockan i  10.00 i Färjestadens Scoutgård.

Det är inga problem att del för dem som missat att anmäla sig. Vi har

ankomst- och eftermiddagsfika så det kommer att räcka till. Vi gör

lunchuppehåll för att åka till restaurangen i Arontorp och äta

kroppkakor eller vad var och en föredrar (var och en betalar för sin

egen lunch).

Välkomna!

73/Erik

_______________

Erik Nyberg

Byrumsvägen 515, 387 73 Löttorp

0705 52 45 53

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Bockebodaträffen med SSA distrikt 7-möte!…

Publicerat 4 mars, 2018

Klicka på ovan bild så kommer Ni till SK7BQ,s hemsida.

Mer info kommer bl.a. i QTC

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
 • SK7RN: Kallelse till och dagordning för öppet styrelsemöte den 11 april….. Föredragningslista vid styrelsemöte 2019-04-11 Mötet öppnas Förteckning av närvarande och röstberättigade. Val av en protokolljusterare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Fastställande av dagordning Föregående protokoll Rapporter Årsmötessummering Ekonomi Planerade arbeten på repeaternätet iv. Ölands ...
 • Nytt under sälj & köp hos Eksjö Radioklubb…. http://www.hoglandsringen.se/salu/index.html
 • Årsmötesprotokoll från SK7RN…. Tid:                                                       Lördagen den 2 ...
 • Kontaktuppgifter Ölands Radioamatörer 2019 – 2020 Funktionärer 2019 — 2020      Styrelse (Ordinarie ledamöter valda på två år av årsmötet 2019):                    Ordförande: SM7DZV Erik Nyberg                    Vice ordförande: SM7CIL Arne Gegerfelt                    Kassör: SM7CJQ Kenneth Byrskog                    Sekreterare: SM7NJD Åke Johansson                    Ordinarie ledamot: SA7IRA Inge ...
 •    
 • ÖLANDS RADIOAMATÖRER   MÖTESPLAN 2019 – 2020 ÅRSMÖTETS BESLUT 2019-03-02… Mötesplan 2019 – 2020 OBS: DATUM FÖR ARBETSDAGAR TILLKOMMER. KALLELSE MED KORT VARSEL VIA TELEFON OCH EPOST KLUBBENS HEMSIDA: WWW.SK7RN.SE PLATS FÖR MÖTEN NÄR INGET ANNAT ANGES: IOGT/NTO-LOKALEN BORGHOLM NOTERA: ÖPPET ...
 •  SK7HW Kronobergs Sändareamatörers Vårauktion…. Välkommen till Växjö och Kronobergs Sändareamatörers vårauktion  lördagen den 11 maj Årets vårauktion går av stapeln lördag 11:e maj i Östregårdsskolans gymnastiksal Växjö, den vanliga platsen. Visning av godset börjar klockan 10 ...
 • Årsmötet 2019-02-13 på SK7HW Kronobergs Sändareamatörer… Växjö den 14 februari år 2019. Protokoll fört vid Kronobergs Sändareamatörers ordinarie årsmöte. 2019-02-13 Närvarande: SM7GVF, SM7KPB, SM7YLU, SA7AHC, SM7KPI, SA7AHD, SM7HZK, SA7HBM, SA7BIS, SM7EKU, SA7BWV, SA7CDN, SM7DTJ, SM-8211, SM7TGM, SM7MXP, ...
 • Nordvästra Skånes Radioamatörer bjuder in till Loppmarknad 9 juni… www.sk7dd.se/wp/ Välkommen till vår årliga loppmarknad i Påarp, scoutlokalen (Mullbärsgatan) På borden finner man allt möjligt som kan vara av intresse. NYTT för i år är att vi kommer att hålla ...
 • Info från Eksjö Radioklubb…. Klicka på bilderna så blir de större och lättare att läsa:
 • Ölands Radioamatörer SK7RN Mötesplan 2019 – 2020… ÖLANDS RADIOAMATÖRER   MÖTESPLAN 2019 – 2020 ÅRSMÖTETS BESLUT 2019-03-02 Mötesplan 2019 – 2020 OBS: DATUM FÖR ARBETSDAGAR TILLKOMMER. KALLELSE MED KORT VARSEL VIA TELEFON OCH EPOST KLUBBENS HEMSIDA: WWW.SK7RN.SE PLATS FÖR ...
 • Funktionärer Ölands Radioamatörer SK7RN 2019 – 2020 ÖLANDS RADIOAMATÖRER SK7RN                          FUNKTIONÄRER 2019 — 2020      Styrelse (Ordinarie ledamöter valda på två år av årsmötet 2019):                    Ordförande: SM7DZV Erik Nyberg                    Vice ordförande: SM7CIL Arne Gegerfelt                    Kassör: SM7CJQ Kenneth Byrskog                    Sekreterare: SM7NJD Åke ...
 • WSJT-X länk… http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
 • FT8 info om helgens Contest…. Hello All, Some JA’s will call “CQ TEST” by FT8 this weekend for “Hiroshima Worked All Squares Contest”. Please be not surprised and please participate. “Everybody can work everybody” in this contest. The following frequency ...
 • Nytt sälj – köp – skänkes från Eksjö Radioklubb… http://www.hoglandsringen.se/salu/index.html

Share