Distrikt 7

SK7HW … DMR … På denna sida kommer vi att lägga diverse om DMR, programering mm

Publicerat 23 januari, 2020

Förberedande hjälp för att komma igång med DMR. AnyTone handapp o Blue DV Hotsport : https://www.sk7hw.org/medlemsinfo/byggsidan/dmr/

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)SSA – bulletinen på SK7RGM 19 Januari 2020…

Publicerat 19 januari, 2020

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Info från PTS…

Publicerat 18 januari, 2020

Nya regler kring ansökningar om radiotillstånd

2020-01-06

PTS kommer att bereda tillståndsärenden med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten från årsskiftet på grund av en lagändring som syftar till att stärka Sveriges säkerhet. Myndigheten uppmanar alla aktörer som behöver radiotillstånd att ansöka i god tid.

Från den 1 januari 2020 kommer prövningen av ansökningar om tillstånd att använda radiosändare ta minst 2-3 veckor längre tid än tidigare. PTS har då en skyldighet att beakta Sveriges säkerhet i samband med att myndigheten prövar ansökningar om tillstånd att använda radiosändare. Bakgrunden till detta är ändringar i lagen om elektronisk kommunikation som träder i kraft vid årsskiftet.

För att kunna bedöma om viss radioanvändning kan påverka Sveriges säkerhet kommer PTS att bereda tillståndsärenden med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

PTS uppmanar alla aktörer som vill ansöka om radiotillstånd att ansöka i god tid.

Mer information

Karoline Boström, enhetschef, 073-644 56 20
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund till de nya reglerna

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har förändrats, vilket ställer ökade krav på säkerhetshänsyn inom en rad samhällssektorer. Elektronisk kommunikation är ett område som är centralt för samhällets funktion och totalförsvarsförmåga. Från årsskiftet sker ändringar i lagen om elektronisk kommunikation för att skydda Sveriges säkerhet vid radioanvändning.

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Kronobergs Sändareamatörers vårauktion lördagen den 18 april …

Publicerat 14 januari, 2020

 

Välkommen till Växjö och

Kronobergs Sändareamatörers vårauktion  lördagen den 18 april

I år hålls auktionen redan lördagen den 18:e april och som vanligt  i Östregårdsskolans gymnastiksal Växjö.

Klockan 10:00 börjar visning av godset , själva auktioneringen startar klockan 12 och beräknas hålla på till ca 18:00. Fika paus hålls vid 15 tiden

Fika mm finns att köpa till självkostnadspris.

Efter auktionen inbjuds alla gäster till vår klubbstugan vid sundet för lättare förtäring och eftersnack.

För mera information se på www.sk7hw.org  där bilder och lista på delar av auktionsgodset visas efter hand som sorteringen fortgår.

Välkomna   Kronobergs Sändareamatörer SK7HW, genom SM7YLU/Uffe

DL7 (SM7HZK) Bo

Share

Av: DL7 (SM7HZK)SSA-bulletinen på SK7RGM den 12 Januari 2020….

Publicerat 12 januari, 2020

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share