Funktionärer

SSA:s officiella lista:

Distriktledare
Vice distriktsledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
Valberedning
Valberedning
Repeaterfunktionär
QSL-manager
Ungdomskoordinator
Avstörningsfunktionär


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Provförrättare för distrikt 6 hittar du [ här ] OBS! Laddar LÅNGSAMT ….

Share