Föredragsläsare att bjuda in till klubbar.

Här kommer vi att kunna samla ihop personer som man kan bjuda in som kan hålla föredrag hos klubbar/fielddays.
Skicka in till DL6 Reino – SM6YED på adressen reino@telia.com

Tilman D Thulesius SM0JZT  SSA/Radioteknik.

Pontus Falk SM0RUX SSA/Digitala moder.

 

Share