Distrikt 6

DL6 mötet i Grimeton

Publicerat 17 mars, 2018

SK6JX, Falkenbergs Sändareamatörer arrangerade vårens DL 6 möte. Platsen var Grimtunets IFs lokal vid Grimeton Radiostation. På programmet stod Info från SSA, Info från klubbar, info från DL6 samt val av DL får två år framåt.

Till distriktsledare för sjätte distriktet valdes enhälligt Reino, SM6YED.

För övrigt fanns det kaffe, fika samt korv & bröd. Grimetons amatörradio station visades av lokala hams samt Limmared Radio & Data visade upp och sålde av sina prylar.

Tack för ett välarrangerat möte!

SM6EAT Roland
Share

Av: SM6EATValberedningens förslag

Publicerat 27 februari, 2018

SM6 Valberedningens förslag till distriktsledare för de kommande 2 åren.
SM6YED, Reino Larsson. Nyval. Valberedningens förslag är enhälligt.

För valberedningen i distrikt 6
SM6EAT Roland Johansson (Sammankallande)

SM6EAT Roland
Share

Av: SM6EATDistrikt 6 möte 17 mars

Publicerat 26 februari, 2018

Välkommen till distriktsmöte i 6:e distriktet den 17 mars

Vi kommer att vara i Grimtunet IF,s klubblokal
i närheten av Grimeton Radiostation

Lokalen är öppen från kl 10.00

Distriktsmöte kl 13.00

Fika kommer givetvis att finnas till humana priser

Vägbeskrivning/skyltning från Världsarvets parkering

SK6SAQ
kommer att hålla amatörradiostationen öppen mellan 10 – 12

Limmared Radio&Data kommer att närvara med sitt sortiment
Bakluckeloppis på parkeringen för den som har något att sälja.

På dagordningen står följande:
Info från SSA
Info från klubbar i distriktet
Info från DL6 Valle
Val av distriktsledare för de kommande 2 åren

Uppdaterad info kommer att finnas på www.sk6jx.org i början av mars månad
För övrig info kontakta SM6YED Reino på 0701 760707 eller
reino@telia.com

PDF för utskrift:

SM6EAT Roland
Share

Av: SM6EATInformation från valberedningen i distrikt 6

Publicerat 22 januari, 2018

Valberedningen i distrikt 6 önskar förslag på kandidat inför 2018-års distriktsmöte med val av distriktsledare på 2 år.
Vi önskar ditt förslag senast 18 feb. Distriktsmöte kommer att hållas lördagen den 17 mars på Grimeton.

SM6EAT, Roland tel: 073 076 7510 e-post: sm6eat@ssa.se
SM6HFV, Knut tel: 070 573 9629 e-post: sm6hfv@fro.se
SM6JOC, Björn tel: 070 715 3530 e-post: sm6joc@ssa.se

För valberedningen i distrikt 6
Roland Johansson, SM6EAT (Sammankallande)

SM6EAT Roland
Share

Av: SM6EATProtokoll från D6 möte i Trollhättan

Publicerat 5 december, 2017

Lördagen den 2 dec arrangerades höstens distriktsmöte i Trollhättan. På plats var DL6 Valle SM6VYP med bisittare Reino SM6YED. Ett 30 tal medlemmar bevistade mötet. SK6DW:s egen Tomte SM6HNS piggade upp stämningen. Tomten åkte sedan vidare till Limmared för att träffa barnen på Glasets hus. Länk

Under mötet diskuterades hur vi i fortsättningen ska förbättra informationen till SSA:s medlemmar. Nytt denna gång var att det fördes mötesanteckningar där alla kunde läsa samtidigt. Detta gör att det går fortare att få ut informationen på ssa.se. Samt mindre risk att protokoll kommer bort.

Läs mer:
Minnesanteckningar D6 2017-12-02 UL: 5 december, 2017 Size: 151.9 KiB DL: 308
 

SM6EAT Roland
Share

Av: SM6EAT[-ic_add_posts category=’D6′ paginate=’yes’ showposts=’10’]

Share