Distrikt 6 möte 17 mars

Välkommen till distriktsmöte i 6:e distriktet den 17 mars

Vi kommer att vara i Grimtunet IF,s klubblokal
i närheten av Grimeton Radiostation

Lokalen är öppen från kl 10.00

Distriktsmöte kl 13.00

Fika kommer givetvis att finnas till humana priser

Vägbeskrivning/skyltning från Världsarvets parkering

SK6SAQ
kommer att hålla amatörradiostationen öppen mellan 10 – 12

Limmared Radio&Data kommer att närvara med sitt sortiment
Bakluckeloppis på parkeringen för den som har något att sälja.

På dagordningen står följande:
Info från SSA
Info från klubbar i distriktet
Info från DL6 Valle
Val av distriktsledare för de kommande 2 åren

Uppdaterad info kommer att finnas på www.sk6jx.org i början av mars månad
För övrig info kontakta SM6YED Reino på 0701 760707 eller
reino@telia.com

PDF för utskrift:

SM6EAT Roland
Share