Distrikt 5

SK5RO = Månadens klubb mars 2019

Publicerat 3 april, 2019

Månadens klubb mars 2019

 SK5RO = Roslagens Sändareamatörer

Klubbens namn + anropssignal: ROSLAGENS SÄNDAREAMATÖRER – SK5RO

(SF40RO under jubileumsåret 2019)

1979 – SM5ELC, SM5ASV, SM5SM, SM5XO och SM5VK

den första träffen vi bildade en interimsstyrelse oktober 1979.

QTH / klubblokal + Lokator: Saknar egen klubblokal/QTH. Upptagningsområde: Uppsala län med tyngdpunkten på Roslagen

Antal styrelse och medlemmar:

Styrelse 2019:

Ordf: SM5ELC/Janne

Sekret: SM5EPC/Anders

Kassör: SM5AOG/Lennart

Antal medlemmar registrerade 2018/2019 var 54 stycken

1981 – klubbmedlemmar hos Forsmarks kraftstation 

Hemsida: Hemsidan för klubben är under omarbetning och kommer vara uppe inom kort men samma adress sk5ro.se. För den som är medlem finns även en sluten Facebook-grupp.

Klubbträff: Våra möten är ofta välbesökta. Vi har mellan 20-40 medlemmar på ett vanligt kvartalsmöte. Årsmötet är ett av de mer välbesökta och där har mötet beslutat genomföra fyra klubbträffar årligen varav ett är som sagt årsmötet. Vi möts och minglar, fikar och har alltid ett intressant föredrag om allt från radioteknik till DXpeditioner, studiebesök på någon av länets ledningsplatser typ SOS-alarmering, länsstyrelsens LLP, kommunala tidigare krigsuppehållsplatser långt ner i berget m.fl.

Aktiviteter: Försök har gjorts tidigare och frågan har varit uppe men medlemmarna vill ha just det smörgåsbord vi erbjudit genom åren som föredrag och mingel och vill inte vi ska ändra på det.

1992 – SM5ELC och SM5TNX

Radioutrustning & Repeaters: 1979 startade vi SK5RO för att man då måste vara en registrerad förening för att få tillstånd att driva en repeater. Just så kom vår repeater SK5RO i luften med inplacering i dåvarande Televerket Radios 300-metersmast i Valö/Östhammar. Med både 2 meter och 70 cm nådde vi målet att täcka kuststräckan som mötte upp från Norrtälje i söder upp i norr där Gävlerepeatern tog över samt vidare in mot Uppsala i väster. Båda repeatrarna är QRT och något önskemål från medlemmarna om att sätta upp nya finns inte.1989 – SM5ASV

Radioaktiviteter: Vi har många aktiva Contest körande medlemmar och där verkligen kända namn i vår klubb som håller vår fana högt. SK5RO förekommer ofta på fina placeringar i listorna.

Klubben har mycket kända DXeditionsfarare som är ovärderliga föredragshållare efter sina resor.

Klubben har på 90-talet gjort några få DXpeditioner har skett. Bl.a. åkte vi till Åland och aktiverade en obebodd ruta. En grupp åkte även till Morokulien och körde radio.

1998 – Åland

Loppisträffar på radiodagar i det fria har genomförts med mycket stor anslutning från klubbar runt oss när vi har sets i Näsmo hos SM5HP/Roffe genom åren.

Flera klubbar runt omkring har besökts och ett antal hembesök har gjorts hos en del av våra medlemmar med stora hus och trädgårdar.

Egna contest i SK5RO, öppet för klubbens medlemmar, genomförs årligen och vi diplomerar vinnaren vid årsmötet.

 

1997 – Dannemora (vä)+SM5SM, SM5ELC, SM5VK, SM5JKM, SM5XO (hö)

Senaste nyheter: 2019 firar vi 40 år som klubb. Det kommer vi att fira med lite extra allt under året. En jubileumscall SF40RO kommer vara i luften från olika platser och alla band och moder kommer trafikeras. Även ett födelsedagskalas i någon form kommer det att bli. Mer information om detta på hemsidan.

2017 – Radiodag hos SK5RO

Framtidsplaner: Frågan till våra medlemmar kommer ofta upp men medlemmarna vill inte ändra vår modell på möten. Utbudet av kompetenta föredragshållare som ligger på en lagom hög nivå vill man ha även i fortsättningen.

2019 – Årsmöte

Tack Sm5ELC / Janne för texten och bilderna !

Vem blir månadens klubb april 2019 ??!

SM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanUppföljningsmöte klubbledarträff SM5 = 17/3

Publicerat 3 april, 2019

Uppföljningsmöte klubbledarträff SM5 (S) i Norrköping  2019-03-17 kl. 14-16

Deltagare SM5BVV/Morgan Sk5SM/DL5 Motala

SA5JAR/Andreas SK5BN Norrköping

SA5BKE/Erik SK5BN

SA5BLB/Mattias SK5AS Linköping

SA5BLP/Peter SK5AS

SM5VXO/Leif FRG/FRO/LRA

1. Leif/VXO redogjorde från ett möte med Länsstyrelsen i Östergötland för information om sambandsresurser inom FRO och Amatörradiorörelsen utifrån en inventering och förfrågan från Länsstyrelsen i Skåne gjord i SM7. Leif ingår i FRG organisationen i Linköpings kommun.

2. Andreas/JAR informerade om SK5BN och FRO Norrköping uppdrag att “serva” orienteringstävlingen O-ringen med kommunikationsutrustning vid tävlingar va 29 – 30 i Finspång och Norrköping under dagtid 06 – 16 för iordningställande och utlämning av handapprater (Rakel). Även viss fältservice kan förekomma.

3. Diskuteras att göra en informationskampanj för amatörradion vid ovanstående arrangemang/serviceplats, en KV station och specialsignal likt SB/SE19 SKI i Åre och Östersund. Morgan/BVV undersöker med SSA kansli/specialsignaler

4. Nästa samarbetsprojekt som diskuterades var krisberedskapsveckan den 6-12 maj

Klubbarna undersöker vad som kommer att ske i respektive kommun.

5. Årets Radiomarknad/SK5BN/FRO i Norrköping är planerad till den 5 oktober. Datum är inte spikat på grund av frågetecken kring lokaltillgång. Diskuterades att arrangera en breddning av mässan genom föredrag, Workshop och samarbete med likande intresseområden modellflyg, datorbygge, Arduino, Raspberry Pi, Old Radio etc. Alla tänker till och kommer med inspel!

6. Erik/BKE redogjorde för aktiviteter med AMPRnet i Norrköping och landet i övrigt.

Diskuterades samarbete mellan klubbarna om att utöka nätet till Linköping och Motala

(Omberg) där det redan finns en site. Mattias/BLB undersöker olika möjligheter i Linköpingsområdet.

7. Erik/BKE är beredd att komma till klubbarna och informera om AMPRnet.

8. Nästa möte är planerat till den 28 april kl. 14 på Sveriges Rundradiomuseum i Motala.

Morgan/BVV återkommer med besked för fastställande av datum.

Dag som ovan Morgan/SM5BVV/DL5

 

SM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanSK5SM – omval av styrelse efter årsmöte

Publicerat 27 mars, 2019

SK5SM Årsmöte                2019-03-25

Omval av styrelsen. Och inga andra större frågor. Vi har ett stort samförstånd i vår klubb. Ekonomin i ordning. Just nu 40 medlemmar.

Vad som händer med Rundradiomuseet vet vi inte. Eftersom inte antennerna är inkopplade på grund av oavslutade takarbeten kan vi inte ha öppet för besökare till klubbstationen i sommar.


Kenneth SA5BZT går igenom kassarapporten som några av deltagarna följer med stort intresse.

Programmet för våren och försommaren är ganska fulltecknat. Vi diskuterade en Field Day med övernattning i september, men det är inte helt enkelt att hitta bra platser med boende.

Vid kaffet föreslog Kent och Leif en DXpedition till en av IOTA:s nyaste öar som finns söder om Haparanda – EU-192 Kataja / Inakari – och som dessutom är Sveriges östigaste punkt. Två expeditioner har redan varit där. Kanske ett av få realistiska plaster att åka till för oss. 


Styrelsen och revisor för 2019; SM5FWW Leif, SA5BZT Kenneth, SM5ELV Kent, SA7RST Roland, SM5COI Jonny och SM5BVV Morgan.

 

Källa: SK5SM’s hemsida

SM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanEn vertikalantenn är…………

Publicerat 27 mars, 2019

“…en antenn som strålar lika dåligt i alla riktningar”

Antenner och teori

Sant eller falskt? Det var med den här devisen som kvällen gäst SM5JAB Micke Josefsson inledde sitt föredrag.

Micke började sin radiokarriär redan som 14-åring med flera misslyckade telegrafiprov. Men intresset fanns kvar efter avslutad ingenjörsutbildning då han började intresserade sig extra för trådantenner. Att han då hade flyttat till ett hus med stor tomt och höga träd underlättade experimenten. Det mesta finns sammanställt i ett pedagogiskt antennkompendium.


SM5JAB Micke Josefsson

Det var många antenntyper som presenterades. Att Micke gillar att fasa antenner märktes tydligt. Nästan alla antenner hade en variant för riktverkan. Alla simulerade med programmet EZNEC.

Favoritantennen vid DXpeditoner är en variant på enDelta-och loopantenn som populärt kallas för “Nabla” och består av två långa fiskespön ca 7 meter upp som fungerar mycket bra.

Alla var överens om att antenner är roligt och att att en dålig antenn är bättre än ingen antenn alls.


Micke och SM5FWW Leif diskuterar antenner.

Som vanligt avslutades kvällen med varm dryck och bullar. Nu ska vi hem och bygga trådantenner!

Källa: SK5SM.seSM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanSK0MT + Contest och DX workshop = 27+28 April

Publicerat 27 mars, 2019

Ligger kanske inte i Distrikt 5, men alla är välkomna !

Intressant för dig som vill lära sig mer om Contest och DX !

Helgen 27-28 april arrangerar Täby Sändaramatörer en Contest och DX-Workshop

Täby Sändaramatörers klubblokal
Vi kör mellan 9 – 16 båda dagarna.
Har du viss vana av att jaga DX eller kör Contest och vill utveckla det mer så är det här tillfället för dig.

Flera av de mest kända svenska DX-expedtions- deltagarna och av de mest meriterade svenska tävlingsdeltagarna kommer att delge sina erfarenheter.

Mer om programmet kommer senare, bland annat på TSA:s hemsida www.sk0mt.net.
Workshopen riktar sig till dig som har lite erfarenhet av att köra tester eller kör dx

Låter det intressant. Anmäl dig snarast till sm0mpv@ssa.se ! Antalet platser är begränsat så det är först till kvarn som gäller.

Alla är välkomna oavsett var du bor i landet.

Välkomna hälsar Claes SM0MPV och Tore SM0DZB

Klicka på logo till deras hemsida

 

 

källa: DX-radio – SM0MPV + SM5DZB

SM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanShare