Distrikt 5

Uppföljningsmöte klubbledarträff SM5 = 17/3

Publicerat 3 april, 2019

Uppföljningsmöte klubbledarträff SM5 (S) i Norrköping  2019-03-17 kl. 14-16

Deltagare SM5BVV/Morgan Sk5SM/DL5 Motala

SA5JAR/Andreas SK5BN Norrköping

SA5BKE/Erik SK5BN

SA5BLB/Mattias SK5AS Linköping

SA5BLP/Peter SK5AS

SM5VXO/Leif FRG/FRO/LRA

1. Leif/VXO redogjorde från ett möte med Länsstyrelsen i Östergötland för information om sambandsresurser inom FRO och Amatörradiorörelsen utifrån en inventering och förfrågan från Länsstyrelsen i Skåne gjord i SM7. Leif ingår i FRG organisationen i Linköpings kommun.

2. Andreas/JAR informerade om SK5BN och FRO Norrköping uppdrag att “serva” orienteringstävlingen O-ringen med kommunikationsutrustning vid tävlingar va 29 – 30 i Finspång och Norrköping under dagtid 06 – 16 för iordningställande och utlämning av handapprater (Rakel). Även viss fältservice kan förekomma.

3. Diskuteras att göra en informationskampanj för amatörradion vid ovanstående arrangemang/serviceplats, en KV station och specialsignal likt SB/SE19 SKI i Åre och Östersund. Morgan/BVV undersöker med SSA kansli/specialsignaler

4. Nästa samarbetsprojekt som diskuterades var krisberedskapsveckan den 6-12 maj

Klubbarna undersöker vad som kommer att ske i respektive kommun.

5. Årets Radiomarknad/SK5BN/FRO i Norrköping är planerad till den 5 oktober. Datum är inte spikat på grund av frågetecken kring lokaltillgång. Diskuterades att arrangera en breddning av mässan genom föredrag, Workshop och samarbete med likande intresseområden modellflyg, datorbygge, Arduino, Raspberry Pi, Old Radio etc. Alla tänker till och kommer med inspel!

6. Erik/BKE redogjorde för aktiviteter med AMPRnet i Norrköping och landet i övrigt.

Diskuterades samarbete mellan klubbarna om att utöka nätet till Linköping och Motala

(Omberg) där det redan finns en site. Mattias/BLB undersöker olika möjligheter i Linköpingsområdet.

7. Erik/BKE är beredd att komma till klubbarna och informera om AMPRnet.

8. Nästa möte är planerat till den 28 april kl. 14 på Sveriges Rundradiomuseum i Motala.

Morgan/BVV återkommer med besked för fastställande av datum.

Dag som ovan Morgan/SM5BVV/DL5

 

SM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanSK5SM – omval av styrelse efter årsmöte

Publicerat 27 mars, 2019

SK5SM Årsmöte                2019-03-25

Omval av styrelsen. Och inga andra större frågor. Vi har ett stort samförstånd i vår klubb. Ekonomin i ordning. Just nu 40 medlemmar.

Vad som händer med Rundradiomuseet vet vi inte. Eftersom inte antennerna är inkopplade på grund av oavslutade takarbeten kan vi inte ha öppet för besökare till klubbstationen i sommar.


Kenneth SA5BZT går igenom kassarapporten som några av deltagarna följer med stort intresse.

Programmet för våren och försommaren är ganska fulltecknat. Vi diskuterade en Field Day med övernattning i september, men det är inte helt enkelt att hitta bra platser med boende.

Vid kaffet föreslog Kent och Leif en DXpedition till en av IOTA:s nyaste öar som finns söder om Haparanda – EU-192 Kataja / Inakari – och som dessutom är Sveriges östigaste punkt. Två expeditioner har redan varit där. Kanske ett av få realistiska plaster att åka till för oss. 


Styrelsen och revisor för 2019; SM5FWW Leif, SA5BZT Kenneth, SM5ELV Kent, SA7RST Roland, SM5COI Jonny och SM5BVV Morgan.

 

Källa: SK5SM’s hemsida

SM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanEn vertikalantenn är…………

Publicerat 27 mars, 2019

“…en antenn som strålar lika dåligt i alla riktningar”

Antenner och teori

Sant eller falskt? Det var med den här devisen som kvällen gäst SM5JAB Micke Josefsson inledde sitt föredrag.

Micke började sin radiokarriär redan som 14-åring med flera misslyckade telegrafiprov. Men intresset fanns kvar efter avslutad ingenjörsutbildning då han började intresserade sig extra för trådantenner. Att han då hade flyttat till ett hus med stor tomt och höga träd underlättade experimenten. Det mesta finns sammanställt i ett pedagogiskt antennkompendium.


SM5JAB Micke Josefsson

Det var många antenntyper som presenterades. Att Micke gillar att fasa antenner märktes tydligt. Nästan alla antenner hade en variant för riktverkan. Alla simulerade med programmet EZNEC.

Favoritantennen vid DXpeditoner är en variant på enDelta-och loopantenn som populärt kallas för “Nabla” och består av två långa fiskespön ca 7 meter upp som fungerar mycket bra.

Alla var överens om att antenner är roligt och att att en dålig antenn är bättre än ingen antenn alls.


Micke och SM5FWW Leif diskuterar antenner.

Som vanligt avslutades kvällen med varm dryck och bullar. Nu ska vi hem och bygga trådantenner!

Källa: SK5SM.seSM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanSK0MT + Contest och DX workshop = 27+28 April

Publicerat 27 mars, 2019

Ligger kanske inte i Distrikt 5, men alla är välkomna !

Intressant för dig som vill lära sig mer om Contest och DX !

Helgen 27-28 april arrangerar Täby Sändaramatörer en Contest och DX-Workshop

Täby Sändaramatörers klubblokal
Vi kör mellan 9 – 16 båda dagarna.
Har du viss vana av att jaga DX eller kör Contest och vill utveckla det mer så är det här tillfället för dig.

Flera av de mest kända svenska DX-expedtions- deltagarna och av de mest meriterade svenska tävlingsdeltagarna kommer att delge sina erfarenheter.

Mer om programmet kommer senare, bland annat på TSA:s hemsida www.sk0mt.net.
Workshopen riktar sig till dig som har lite erfarenhet av att köra tester eller kör dx

Låter det intressant. Anmäl dig snarast till sm0mpv@ssa.se ! Antalet platser är begränsat så det är först till kvarn som gäller.

Alla är välkomna oavsett var du bor i landet.

Välkomna hälsar Claes SM0MPV och Tore SM0DZB

Klicka på logo till deras hemsida

 

 

källa: DX-radio – SM0MPV + SM5DZB

SM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanÅterträff för nylicensierade hos SK5AA = 6/4

Publicerat 24 mars, 2019

Lördag 6 april inbjuds alla som tagit licens de senaste åren till en återträff på VRK. Ändamålet är att följa upp hur långt man kommit med sin amatörradiohobby och så långt det är möjligt försöka hjälpa de som har problem att komma vidare.

Vi samlas och fikar tillsammans och sedan fyller vi dagen med olika aktiviteter utifrån hur många vi är och vilka behov som deltagarna har. Du som redan känner att Du vill vara med får gärna höra av dig och berätta vad Du vill prata om. Det är ju bra om vi i förväg vet hur många vi blir så att fikabrödet räcker åt alla.

Vi håller säkert på över lunchen så det kan vara en god idé att ta med egen lunch. I köket finns ju tillgång till mikrovågsugnar och annat som du kan behöva för att värma din medhavda lunch.

En aktivitet som redan är inplanerad är att Bosse, SM5CJW under ca 1 timme kommer att demonstrera datorprogram-men LTspice – ett elektronik-simuleringsprogram och Eagle – ett CAD-program för schemaritning.

Fler erfarna klubbmedlemmar utöver Bosse, Kai och Donald kommer givetvis också att behövas. Var bussig hör av Dig om Du kan medverka. Några olika intresseinriktningar bör ju vara representerade.

VRK = SK5AA

KÄLLA = eQRZ + SM5ACQ

SM5YRA Stephan
Share

Av: SM5YRA - StephanShare