Funktionärer i D4

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
Valberedning
Valberedning
Repeaterfunktionär
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Kontaktperson Scouterna

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Share