Om distrikt 3

Lite om storlek och invånare
89 400 km2 = 20% av Sveriges yta , 647 000 invånare = 7% av befolkning

Avstånden
Gävle – Örnsköldsvik 380 km , Östersund – Sundsvall 160 km

Klubbar
Totalt 28 st SSA anslutna klubbar , varav 11 st är FRO-klubbar
och 2 företagsklubbar (länkar till klubbarna hittar du under ”Klubbar”)

Funktionärer:

Distriktsledare
SM3GDT, Hans Sodenkamp
Letsbo Larsabacken 2
827 95 TALLÅSEN
070-5604836
sm3gdt@ssa.se
QSL-manager
SM3NXS, Sten Holmgren
Centrumgatan 22
864 31 MATFORS
060-20466
Repeaterfunktionär
Vakant
Avstörningsfunktionär
SM3MTF, Lennart Forsgren
Stigen 12
811 91 SANDVIKEN
026-218049
Nödsambandskoordinator
SM3SZW, Sven-Henrik Östborg
Backgårdsvägen 1
830 76 STUGUN
0695-10747
Valberedare Z-län
SM3DAL, Per-Ove Rosendahl
Lottgatan 7
831 45 ÖSTERSUND
063-121528
Valberedare X-och Y-län
Vakant

Utöver ovanstående funktionärer finns det även ett antal så kallade provförrättare till vilka du kan vända dig om du önskar avlägga prov för amatörradiocertifikatet. Mer om utbildning hittar du på denna sida: https://www.ssa.se/utbildning/

 

Share