Funktionärer i D3

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
QSL-manager
Ungdomskoordinator
Avstörningsfunktionär
NödsambandskoordinatorFelaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Share