Funktionärer i D3

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Nödsambandskoordinator


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli

Share