Web-SDR-mottagare

WebSDR systemet på Kvarnberget är nu i gång efter ett kortare avbrott under sommaren. Mottagaren nås på SDR.SK0UX.SE:8073 och kan ha fyra samtidiga användare.

Projektet har finansierats av SSA Distrikt Ø och är stationerad hos SKØUX på Kvarnberget, http://sk0ux.se/. Drift och underhåll skötas av SKØUX med hjälp av SMØMT.

Share