Funktionärer i D0

Distriktledare
Vice distriktsledare
Valberedning sammankallande
Valberedning
Valberedning
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Avstörningsfunktionär
SSA <> SK0TM

Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli