Distrikt 0

O helga natt, ja nu är det jul….

Publicerat 24 december, 2017

Jag började den 23 med att sända några julhälsningar till SM3 och SM4 på en radio som nästan är årsbarn med mig, en fin trotjänare, en Collins 75 A4 och en KWS-1. Det var lite QSB, men ändå goda förbindelser. Sedan blev det dags för en tur till Vaxholm för lite sista minuten shopping, allt från en sillstjärt till väldoftande hyacinter. Dagen ägnades åt julskinkan, sillinläggning och köttbullar. Nu har jag slagit in det sista paketet med vackra glänsande band. Min tanke går till alla XYL, som har fått önskelistor på konstiga radiotillbehör, som man kan beställa på nätet eller så. Sitter nu i shacket och skriver dessa rader, medan det är ganska tyst både på 80 och 40 meter, medan man på 160 meter kan höra någon dansk och ryss.
Jag önskar Er alla tillsammans med min vice DL0, SM0WAV en riktig trevlig jul med nära och kära både hemma och eller på banden.
SM0ZEU/Ann

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Hej tomtegubbar,hej radiogubbar slå på radion….

Publicerat 16 december, 2017

Ja nu är Ni väl alla igång med julförberedelserna, julhälsningar och jul QSOn !
Det har dock hunnits med en del radioaktiviteter på klubbarna.
På SK0TM, SSAs besöksstation hade man operatörsmöte den 2/12. 34 operatörer närvarade på Tekniska Museet, för en genomgång av årets händelser och vad som komma skall.
Mötet började med presentation av Lennart Larsson SM0ZT, som gick bort den 29 aug vid 93 års ålder. Nekrolog fanns i QTC nr 11. Gunnar Lövsund SM0BYO hälsades välkommen som ny operatör.
Dx-läget: på 6 m har de kört 97 länder, det 10:e DXCC-bandet är således inom räckhåll. Vidre har TM gänget kört 388 länder av 339 möjliga. Endast Bouvet Island 3Y saknas. En annan programpunkt var de nya digitala moderna, som beskrevs av Pekka Tjernlund, SM0WHL.
Björn SA0BXI berättade om Ampernet, där SK0TM beräknar att få igång en parabolslinga vid årsskiftet. Dessutom lyckades man vid detta tillfälle fullteckna tjänstgöringslistan för onsdagar kl 17–20 och helger kl 11-17 fram till maj månad. Tack Bengt SM0UGV för informationen.
SK0MG och SK0QO har haft två skrivningstillfällen så vi får välkomna och gratulera ett gäng nya sändaramatörer. Nämnas kan att en resttenta kommer att gå av stapeln hos SK0QO i början av 2018.
SK0UX räknar och klurar på vår SDR-radio. Antennen är ihop kopplad och ett träd i skogen är utsett och förberett så det går långsamt framåt men vädret arbetar emot oss. Jag hade hoppats på att vi kunde ha haft igång radion under julhelgen, men ack…..
CW-kurserna på norr och söder kämpar på. Jätte roligt, men träning krävs har jag förstått!
SK0MT, TSA, har haft ett trevligt 40-års jubileum, Luciafirande och jobbar nu på sin kurs, vilken startar den 15/1-18. Över 20 deltagare är anmälda. Det är så häftigt, grattis.
Tekniska högskolans radioklubb hade Luciafest den 5/12.
Hoppas att alla klubbar kan vara representerade på klubbledarträffen i januari, som går av stapeln hos SK0MT denna gång. Separat inbjudan kommer.
Tack för mig, nu skall jag slå in några klappar!
73 de SM0ZEU/Ann

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Information från valberedningen i distrikt 0.

Publicerat 17 november, 2017

Valberedningen i distrikt-0 önskar ditt förslag på kandidater inför 2018-års distriktsmöte med val av distriktsledare på 2 år.

Kontakta gärna någon av oss i valberedningen via mail enligt nedan. För att vi ska kunna använda ditt förslag, så ber vi dig bifoga dina kontaktuppgifter. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta någon av oss per telefon. Vi önskar ditt förslag senast 15 januari.

Tid och plats för kommande distriktsmöte meddelas av distriktsledare Ann Lundell/SM0ZEU.

Carl-Mikael Brännström     SA0AZS   Mail: sa0azs@horisont.net  Tel: 070-5949429
Magnus Danielsson             SA0MAD Mail:  sa0mad@ssa.se           Tel: 070-2411237
Robert Malmqvist               SM0TAE  Mail:  sm0tae@ssa.se            Tel:  070-5553849

För valberedningen i distrikt-0

Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorTäby Sändaramatörer, TSA, har 40 års jubileum i år.

Publicerat 9 november, 2017

Det firar klubben med en fest i morgon 10/11 i Viggbysalen. SM0BF/Calle kommer att framföra glimtar ur klubbens historia. SM0NEJ/Thomas o SA0LAT/ Torbjörn med flera kommer att bidra med musikinslag under kvällen. Tack vare en bra kursverksamhet och nytänkande när det gäller radiokommunikation har klubben ökat antal medlemmar och sänkt medelålder hos den aktiva gruppen. Grattis!
Som DL0 och bisittare vid certifieringsprov hade jag nöjet att besöka SK0MG i Västerhaninge i början av november. Jag som DL0 hoppas att få med även den klubben i vår samverkan i distriktet. Det framgick av “eleverna” att kursen hade haft en mycket bra undervisning. Gänget var nu mycket taggade på att köra radio själva med sina nya egna signaler. Grattis!
Just nu är SK0QO igång med sin certifieringskurs. Tentamen blir den 3/12. Kontakta SM0FDO/Lasse om man önskar skriva där.
SK0MT/TSA drar igång sin terminskurs måndagen den 15/1-18. Anmälan görs till SM0ZEU/Ann det vill säga till mig.
Huddinge sändaramatörer kom med på senaste klubbledarträffen. Se föregående inlägg. Det kostar inget att vara med i den klubben. Man loggar bara in på deras hemsida och ger namn och signal uppgifter. De har en imponerande mängd besökare på sin fredagsring på 80 meter. Det kan vara upp emot 70 personer som loggar in. Grattis!
För närvarande är det SK0QO, som kör SSAs Bulletin för distrikt 0.
Distriktets båda CW-kurser, norr och söder är i princip fulltecknade. Samordnande för kurserna har varit SM0TAE/ Robban. Båda kurserna är nu i full gång. Intresset har varit mycket stort för kurserna och de roligaste är kanske att många yngre mer datainriktade radioamatörer deltar. Grattis!
SK0TM har sitt årliga december möte den 2/12 för operatörer uppe på tekniska museet. Är Du intresserad att vara med och eventuellt bli operatör på denna SSAs visningsstation anmäler Du Dig till SM0UGV/Bengt.
SK0UX kämpar på med distriktets SDR radio. Gänget som arbetar med SDR radion har haft mycket att göra i sina arbetsliv, vilket har gjort att projektet går lite saktare just nu. Men en IP adress för alla kommer att läggas ut offentligt.
SKOMT/TSA jobbar på att få igång en digital repeater på 70 cm, som skall klara både Fusion och D-star. Dessutom kommer det att sättas upp en stor WARK bands beam på deras mast, 40 meter upp.
73 de SM0ZEU/DL0/Ann

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Klubbledarträff

Publicerat 22 oktober, 2017

DL0-möte: I början av oktober arrangerades distriktets klubbledarträff på SSA:s huvudkontor. Här kommer kortfattat det som avhandlades.

 • Ny deltagare
  Anders SA0CCA, är ny på mötet, informerade om Huddinge Sändaramatörers aktiviteter. Man har ringar på både fredagar och onsdagar. 60-70 personer brukar checka in!!
  Fredagar:
  20:00             29.150 FM
  20:40             144.325 USB
  21:15             3762-3770
  Onsdagar:
  145.450 FM
  50.170 USB
 • SSA informerar
  Delegationsbeslutet från PTS, är inte avklarat ännu. Kvarstår frågor kring datalagring och ny lagstiftning om personuppgifter.
  Instegscertifikat finns redan i Tyskland och Nederländerna. SSA arbetar med detta i Sverige.
  Kurslitteratur, konceptboken uppdateras och kommer att komma ut på remiss till bland annat medlemmarna. En webversion kommer att finnas för utbildning.
  SSA årsmöte 2018 arrangeras i Eskilstuna
  Provtillfällen, nästa möjligen i början av november och därefter ett tillfälle i början av december.
 • Amatörradiokurser
  Följande kurser kommer att arrangeras:

  • SK0MT, 15:e januari 2018
  • SK0QO, start lördag, 7:e oktober
  • SK0MG, startar i dag, 5:e oktober.

  Nästa provtillfälle är i december.

 • Telegrafikurs
  Två CW-kurser arrangeras:
  – norra gruppen hos SK0MT med 17 deltagare
  – södra gruppen hos SK0QO har i skrivande stund 8 anmälda, start 16:e oktober
  Konstaterades att kurserna är ett resultat av diskussionerna på distriktsledarmötena. Planeringen har gått utmärkt bra, stort tack till Tore SM0DZB.
 • Digital repeater på SK0MT
  Arbetet med projektet fortskrider enligt planerna. Repeatern har signalen SK0RMT. Planerna är att den skall vara klar till årsskiftet. Kurt SK0UCC m.fl. jobbar aktivt med att konfigurera systemet.
 • AMPRNet
  Björn SA0BXI informerade: AMPRNet är ett accessnät till SUNET (”SUNET kopplar upp alla i utbildningssverige”). För att AMPRNet skall fungera över tid önskar man klubbar som medlemmar och aktörer, då enskilda entusiaster inte i längden alltid blir ett hållbart system.
  Ulf SA0MEI fick i uppdrag att se till att AMPRNet kommer med i diskussionerna om samverkan mellan SSA och FRO.
 • Nästa möte arrangeras 23:e januari hos SK0MT
viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorDL0-möte: I början av oktober arrangerades distriktets klubbledarträff på SSA:s huvudkontor. Här kommer kortfattat det som avhandlades.

 • Ny deltagare
  Anders SA0CCA, är ny på mötet, informerade om Huddinge Sändaramatörers aktiviteter. Man har ringar på både fredagar och onsdagar. 60-70 personer brukar checka in!!
  Fredagar:
  20:00             29.150 FM
  20:40             144.325 USB
  21:15             3762-3770
  Onsdagar:
  145.450 FM
  50.170 USB
 • SSA informerar
  Delegationsbeslutet från PTS, är inte avklarat ännu. Kvarstår frågor kring datalagring och ny lagstiftning om personuppgifter.
  Instegscertifikat finns redan i Tyskland och Nederländerna. SSA arbetar med detta i Sverige.
  Kurslitteratur, konceptboken uppdateras och kommer att komma ut på remiss till bland annat medlemmarna. En webversion kommer att finnas för utbildning.
  SSA årsmöte 2018 arrangeras i Eskilstuna
  Provtillfällen, nästa möjligen i början av november och därefter ett tillfälle i början av december.
 • Amatörradiokurser
  Följande kurser kommer att arrangeras:

  • SK0MT, 15:e januari 2018
  • SK0QO, start lördag, 7:e oktober
  • SK0MG, startar i dag, 5:e oktober.

  Nästa provtillfälle är i december.

 • Telegrafikurs
  Två CW-kurser arrangeras:
  – norra gruppen hos SK0MT med 17 deltagare
  – södra gruppen hos SK0QO har i skrivande stund 8 anmälda, start 16:e oktober
  Konstaterades att kurserna är ett resultat av diskussionerna på distriktsledarmötena. Planeringen har gått utmärkt bra, stort tack till Tore SM0DZB.
 • Digital repeater på SK0MT
  Arbetet med projektet fortskrider enligt planerna. Repeatern har signalen SK0RMT. Planerna är att den skall vara klar till årsskiftet. Kurt SK0UCC m.fl. jobbar aktivt med att konfigurera systemet.
 • AMPRNet
  Björn SA0BXI informerade: AMPRNet är ett accessnät till SUNET (”SUNET kopplar upp alla i utbildningssverige”). För att AMPRNet skall fungera över tid önskar man klubbar som medlemmar och aktörer, då enskilda entusiaster inte i längden alltid blir ett hållbart system.
  Ulf SA0MEI fick i uppdrag att se till att AMPRNet kommer med i diskussionerna om samverkan mellan SSA och FRO.
 • Nästa möte arrangeras 23:e januari hos SK0MT
Share