Distrikt 0

SM0ZEU-3/remote, fjälltur

Publicerat 17 mars, 2018

Sedan länge hade vi planerat en fjällsemester till Åre–via Ottsjö–till Storhogna. Vi har haft tur att ha solsken och massor med snö. Handapparaterna för 70 cm och 2 m är givna i skidspåret och backen. Men vad gör man om man vill köra kortvåg utan alltför mycket prylar i bagaget. Packa Din lap-top, ladda ner ICOM programmet RS-BA1. Konfigurera Din radio hemma, i vårt fall en IC 7700, med programmet RS-BA1 i datorn. För att underlätta tog vi med oss en VFO-ratt, RC 28. För att dessutom inte störa andra familjemdelemmar helt och hållet rekommenderas hörlurar med inbyggd mic. Vi har kört QSO på 160 m (G) och lokalt i Sverige på 80 och 160 m. Efter diverse justeringar i programmet blir modulationen helt ok 🙂

Den här typen av remote körning kommer att visas den 25 mars på DL0´s distriktsmöte uppe på KTH kl 13:00. Limmared ställer upp med sin NYA 7610. På det ICOM-programmet RS-BA1 tillsammans med 7610 finns också spectrum vattenfallet med!

Varmt välkomna alla DL0´are nästa söndag! Kaffe med dopp och intressanta föredrag bjuder vi på. Först till kvarn på mötet kommer att föräras en liten gåva 🙂

73 de SM0ZEU/Ann

 

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Den 25 mars 13:00 då ses hela distrikt Ø på KTH!!!

Publicerat 7 mars, 2018

Det blir jätte bra föredrag denna eftermiddag på distriktsmötet. Val av disktriktsledare kommer att ske.

 • Limmared har ställt upp med en IC-7610, som Du kan testa!
 • SMØJZT Tilman – SSA Sektionsledare Radioteknik kommer och pratar om moderna SDRadios. Fokus är den integrerade nykomlingen IC-7610 från ICOM. Vi ställer den emot och jämför med PC-styrda alternativ som SUNSDR 2 Pro från Expert Electronics. Två olika skolor, två olika pris, båda har sina för och nackdelar. Vi pratar om riggarna utifrån artikeln och egen erfarenhet. I mån av tillgång på radio finns möjligthet att klämma, känna och köra.
 • SMØWHL Per Tjernlund – FT8 med flera digitala
  kommunikationsmetoder. Kommunikation på HF med signaler 20-28 dB under brusnivån.Hur är det möjligt?
  Innehåll:
  Kort genomgång av FT8, JT9, JT65, WSPR och deras egenskaper. Vad krävs för att komma igång? Erfarenheter. Hjälpprogram. Diskussion.
 • Sist men inte minst kommer SA0ODJ Oliver att berätta om YOTA/NOTA.
  Dessutom får de första 50 som kommer en liten minnesgåva!
 • Val av distriktsledare

Alla bjuds på kaffe med bröd.

Välkomna
Ann SM0ZEU/DL0 och Sven-Erik SM0WAV/vice DL0

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Distriktsmöte distrikt Ø – 25:e mars 2018

Publicerat 1 mars, 2018

Du kallas till distriktsmöte i distrikt Ø  

Söndagen den 25 mars kl 13.00-17.00

Plats: KTH Campus, Kårhuset, Drottning Kristinas väg 15, Stockholm. Infart från Vallhallavägen.

Program

 • Val av distriktsledare och valberedning på 2 år.
 • Info från distriktet. Aktiviteter t ex beredskapsdagen.
 • Info från SSA.
 • SSA ungdom. SA5ODJ Oliver rapporterar, YOTA/NOTA.
 • Fikapaus, vi bjuder.
 • Föredrag.

Alla är välkomna, men endast SSA-medlemmar har rösträtt på mötet!

Välkommen till en intressant dag hälsar:

DL-Ø Ann, SMØZEU

vDL-Ø Sven-Erik, SMØWAV

Föredrag

SMØJZT Tilman – SSA Sektionsledare Radioteknik kommer och pratar om moderna SDRadios.

Fokus är den integrerade nykomlingen IC-7610 från ICOM.

Vi ställer den emot och jämför med PC-styrda alternativ som SUNSDR 2 Pro från Expert Electronics. Två olika skolor, två olika pris, båda har sina för och nackdelar. Vi pratar om riggarna utifrån artikeln och egen erfarenhet. Det kommer också att finns möjligthet att klämma, känna och köra en IC 7610.

SMØWHL Per Tjernlund –  FT8 med flera digitala kommunikationsmetoder.

 Kommunikation på HF med signaler 20-28 dB under brusnivån.Hur är det möjligt?

Innehåll:

Kort genomgång av FT8, JT9, JT65, WSPR och deras egenskaper.

Vad krävs för att komma igång?

Erfarenheter.

Hjälpprogram.

Diskussion.

 

 

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Valberedningens förslag i distrikt 0.

Publicerat 13 februari, 2018

Distriktsledare: Ann Lundell/SM0ZEU. Omval på 2 år.

Valberedningen i distrikt-0 har samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i tidningen QTC, SSA-hemsida distrikt-0 samt SSA-bulletinens regionaldel, efterlyst förslag på kandidater. Valberedningen har följt distriktsledarens arbete och även varit representerat under möten.

Valberedningens förslag är enhälligt.

Valberedningen består av:

Carl-Mikael Brännström, SA0AZS
Magnus Danielsson, SA0MAD
Robert Malmqvist, SM0TAE

För valberedningen i distrikt-0

Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorDistriktsmöte 25/3

Publicerat 4 februari, 2018

Passa på och reservera söndagen den 25:e mars i in kalender. Då arrangerar vi Distriktsmöte i distrikt 0. Mer information kommer på denna plats och i QTC. Nedan finner du verksamhetsberättelsen for 2017.  73 de SM0ZEU DL0 och SM0WAV vDL0.

Verksamhetsberättelse SSA distrikt 0 – 2017

Från:      SM0ZEU Ann och SM0WAV Sven-Erik
Datum:  26:e januari 2018
Till:         SSA Styrelse

Verksamheten i distriktet har varit omfattande under året. Bland annat har ett flertal nya radioamatörer examinerats som ett resultat av kursverksamheterna.
Exempel på viktigare verksamhet under året:

Tre klubbledarmöten har arrangerats på följande platser: SL0ZS i Grimsta, SK0MT Täby, SSA HQ. Mötena har samlat mellan 9 och 15 personer.

Field day. En distriktsgemensam field day arrangerades i början av september vid SK0QO:s lokaler på Gålö söder om Stockholm. Sammanfattningsvis en mycket lyckad aktivitet med föredrag, utställningar och radiokörande. Många deltagare monterade sina egna antenner på den intilliggande fotbollsplanen. Någon konstaterade att mängden kablar var omfattande och undrade om det var nödvändigt med så mycket kabel för att kunna köra trådlöst!

Utbildning. Amatörradiokurser har arrangerats av SK0QO SödRa, SK0MT Täby Sändaramatörer och SK0MG Stockholms Läns Radioamatörer. Kurserna har resulterat i ett flertal nya radioamatörer. Antal nya SA-signaler i Sverige under 2017 var 107 stycken. Oklart hur många av dessa som kommer från Distrikt 0. SSA register klarar ej av att ta fram den informationen på ett enkelt sätt.

Dessutom har CW-kurser arrangerats hos SK0MT och SK0QO. Totalt har 27 personer deltagit i kurserna. Avslutas i maj 2018. Den planerade CW-kursen hos SL0ZS blev inställd.

Provtillfällen har genomförts hos följande klubbar – SK0QO, SK0MG och SK0MT.

Contest-kurs. Arrangerades av SK0UX och SK0MT under hösten. Cirka tio personer deltog.

Loppis. SK0QO Södertörns Radioamatörer arrangerade i oktober traditionell loppis i Fredrika Bremergymnasiets yrkesskola i Handen söder om Stockholm. I år var det troligen besöksrekord, ca 320 gäster passerade inträdet, och räknar man alla säljare och funktionärer blev det cirka 400.

DL0-sidan uppdateras kontinuerligt.

SDR-RX. Arbetet med att färdigställa utrustningen hos SK0UX på Kvarnberget, har blivit försenad. All utrustning finns på plats. En del praktiska utmaningar med installationen återstår att lösa.

Digital repeater. SK0MT har arbetat med att sätta upp en digital repeater i Täby. Avsikten är att den skall kunna hantera D-Star och C4FM samt vanlig analog trafik. Fintrimning av utrustningen återstår.

SSA Årsmöte. Distrikt 0 stöttade distrikt 1 i arrangemanget av SSA årsmöte.

Besöksstation Tekniska. En VHF-antenn och två parabolantenner för AMPRnet har installerats under året. Besöksstationen sköts av cirka 50 personer.

Distriktsledare. Vid klubbledarmötet mötet på KTH 2015 valdes SM0ZEU Ann till distriktsledare. SM0WAV utsågs av Ann till vice distriktsledare. Till valberedningen valdes SM0TAE Robban (sammankallande), SA0MAD Magnus och SA0AZS Carl-Mikael. Under 2018 kommer val att ske av distriktsledare.

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorDL0-möte: I början av oktober arrangerades distriktets klubbledarträff på SSA:s huvudkontor. Här kommer kortfattat det som avhandlades.

 • Ny deltagare
  Anders SA0CCA, är ny på mötet, informerade om Huddinge Sändaramatörers aktiviteter. Man har ringar på både fredagar och onsdagar. 60-70 personer brukar checka in!!
  Fredagar:
  20:00             29.150 FM
  20:40             144.325 USB
  21:15             3762-3770
  Onsdagar:
  145.450 FM
  50.170 USB
 • SSA informerar
  Delegationsbeslutet från PTS, är inte avklarat ännu. Kvarstår frågor kring datalagring och ny lagstiftning om personuppgifter.
  Instegscertifikat finns redan i Tyskland och Nederländerna. SSA arbetar med detta i Sverige.
  Kurslitteratur, konceptboken uppdateras och kommer att komma ut på remiss till bland annat medlemmarna. En webversion kommer att finnas för utbildning.
  SSA årsmöte 2018 arrangeras i Eskilstuna
  Provtillfällen, nästa möjligen i början av november och därefter ett tillfälle i början av december.
 • Amatörradiokurser
  Följande kurser kommer att arrangeras:

  • SK0MT, 15:e januari 2018
  • SK0QO, start lördag, 7:e oktober
  • SK0MG, startar i dag, 5:e oktober.

  Nästa provtillfälle är i december.

 • Telegrafikurs
  Två CW-kurser arrangeras:
  – norra gruppen hos SK0MT med 17 deltagare
  – södra gruppen hos SK0QO har i skrivande stund 8 anmälda, start 16:e oktober
  Konstaterades att kurserna är ett resultat av diskussionerna på distriktsledarmötena. Planeringen har gått utmärkt bra, stort tack till Tore SM0DZB.
 • Digital repeater på SK0MT
  Arbetet med projektet fortskrider enligt planerna. Repeatern har signalen SK0RMT. Planerna är att den skall vara klar till årsskiftet. Kurt SK0UCC m.fl. jobbar aktivt med att konfigurera systemet.
 • AMPRNet
  Björn SA0BXI informerade: AMPRNet är ett accessnät till SUNET (”SUNET kopplar upp alla i utbildningssverige”). För att AMPRNet skall fungera över tid önskar man klubbar som medlemmar och aktörer, då enskilda entusiaster inte i längden alltid blir ett hållbart system.
  Ulf SA0MEI fick i uppdrag att se till att AMPRNet kommer med i diskussionerna om samverkan mellan SSA och FRO.
 • Nästa möte arrangeras 23:e januari hos SK0MT
Share