Distrikt 0

Ann SMØZEU valdes till distriktsledare

Publicerat 26 mars, 2018

Vid söndagens distriktsmöte (25:e mars) valdes Ann enhälligt till distriktsledare för en period av två år. Ann har valt Sven-Erik SMØWAV till vice distriktsledare. Valberedningen fick också förnyat förtroende för de kommande två åren, Robban SMØTAE, Magnus SAØMAD och Carl-Mikael SAØAZS.

Vid mötet avtackades Tore SMØDZB och Lasse SMØFDO för deras insatser med CW-kursen och Dag SMØKDG för hans idoga antennarbete hos alla klubbar. Valberedningens sammankallande Robban SMØTAE avtackades för arbetet med valberedningen.

Därefter berättade Oliver SA5ODJ, SSA – ungdom engagerat om den SSA verksamheten som riktar sig speciellt mot ungdomar. Exempel på aktiviteter är radiomöte på Hemsö fästning, CW-kurs, YOTA-tävlingar och radioläger för ungdomar i olika länder. Ungdomssektionen arbetar med att aktivera och engagera våra yngre medlemmar.

Tilman SMØJZT  – SSA Sektionsledare Radioteknik

Tilman berättade initierat om mjukvarudefinierad radio, med speciell inriktning mot de två olika operatörsgränssnitten som finns på marknaden, dvs traditionellt radioutseende och gränssnitt via PC.

Traditionellt radioutseende, t.ex.

 • Icom 7610, dubbla mottagare
 • Icom 7300, en mottagare
 • Flex Radio 6600M

Gränssnitt via PC, t.ex.

 • SunSDR Pro2 16.5kSEK, 15W ut.


Icom IC-7610


SunSDR2 och uBITX 3-30 MHz

Per SMØWHL digitala kommunikationsmetoder

Berättade om utvecklingen av digital kommunikation och speciellt det senaste populära protokollet FT8. Per kör cirka 10W, men man får bestämma uteffekten själv. Kör på en loopantenn från Stockholms centrum. Resonerade om WSPER också, men bedömer att denna metod är överspelad.


Per SMØWHL, Gunnar, SMØOTX, Tilman SMØJZT, Ann SMØZEU

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorSM0ZEU-3/remote, fjälltur

Publicerat 17 mars, 2018

Sedan länge hade vi planerat en fjällsemester till Åre–via Ottsjö–till Storhogna. Vi har haft tur att ha solsken och massor med snö. Handapparaterna för 70 cm och 2 m är givna i skidspåret och backen. Men vad gör man om man vill köra kortvåg utan alltför mycket prylar i bagaget. Packa Din lap-top, ladda ner ICOM programmet RS-BA1. Konfigurera Din radio hemma, i vårt fall en IC 7700, med programmet RS-BA1 i datorn. För att underlätta tog vi med oss en VFO-ratt, RC 28. För att dessutom inte störa andra familjemdelemmar helt och hållet rekommenderas hörlurar med inbyggd mic. Vi har kört QSO på 160 m (G) och lokalt i Sverige på 80 och 160 m. Efter diverse justeringar i programmet blir modulationen helt ok 🙂

Den här typen av remote körning kommer att visas den 25 mars på DL0´s distriktsmöte uppe på KTH kl 13:00. Limmared ställer upp med sin NYA 7610. På det ICOM-programmet RS-BA1 tillsammans med 7610 finns också spectrum vattenfallet med!

Varmt välkomna alla DL0´are nästa söndag! Kaffe med dopp och intressanta föredrag bjuder vi på. Först till kvarn på mötet kommer att föräras en liten gåva 🙂

73 de SM0ZEU/Ann

 

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Den 25 mars 13:00 då ses hela distrikt Ø på KTH!!!

Publicerat 7 mars, 2018

Det blir jätte bra föredrag denna eftermiddag på distriktsmötet. Val av disktriktsledare kommer att ske.

 • Limmared har ställt upp med en IC-7610, som Du kan testa!
 • SMØJZT Tilman – SSA Sektionsledare Radioteknik kommer och pratar om moderna SDRadios. Fokus är den integrerade nykomlingen IC-7610 från ICOM. Vi ställer den emot och jämför med PC-styrda alternativ som SUNSDR 2 Pro från Expert Electronics. Två olika skolor, två olika pris, båda har sina för och nackdelar. Vi pratar om riggarna utifrån artikeln och egen erfarenhet. I mån av tillgång på radio finns möjligthet att klämma, känna och köra.
 • SMØWHL Per Tjernlund – FT8 med flera digitala
  kommunikationsmetoder. Kommunikation på HF med signaler 20-28 dB under brusnivån.Hur är det möjligt?
  Innehåll:
  Kort genomgång av FT8, JT9, JT65, WSPR och deras egenskaper. Vad krävs för att komma igång? Erfarenheter. Hjälpprogram. Diskussion.
 • Sist men inte minst kommer SA0ODJ Oliver att berätta om YOTA/NOTA.
  Dessutom får de första 50 som kommer en liten minnesgåva!
 • Val av distriktsledare

Alla bjuds på kaffe med bröd.

Välkomna
Ann SM0ZEU/DL0 och Sven-Erik SM0WAV/vice DL0

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Distriktsmöte distrikt Ø – 25:e mars 2018

Publicerat 1 mars, 2018

Du kallas till distriktsmöte i distrikt Ø  

Söndagen den 25 mars kl 13.00-17.00

Plats: KTH Campus, Kårhuset, Drottning Kristinas väg 15, Stockholm. Infart från Vallhallavägen.

Program

 • Val av distriktsledare och valberedning på 2 år.
 • Info från distriktet. Aktiviteter t ex beredskapsdagen.
 • Info från SSA.
 • SSA ungdom. SA5ODJ Oliver rapporterar, YOTA/NOTA.
 • Fikapaus, vi bjuder.
 • Föredrag.

Alla är välkomna, men endast SSA-medlemmar har rösträtt på mötet!

Välkommen till en intressant dag hälsar:

DL-Ø Ann, SMØZEU

vDL-Ø Sven-Erik, SMØWAV

Föredrag

SMØJZT Tilman – SSA Sektionsledare Radioteknik kommer och pratar om moderna SDRadios.

Fokus är den integrerade nykomlingen IC-7610 från ICOM.

Vi ställer den emot och jämför med PC-styrda alternativ som SUNSDR 2 Pro från Expert Electronics. Två olika skolor, två olika pris, båda har sina för och nackdelar. Vi pratar om riggarna utifrån artikeln och egen erfarenhet. Det kommer också att finns möjligthet att klämma, känna och köra en IC 7610.

SMØWHL Per Tjernlund –  FT8 med flera digitala kommunikationsmetoder.

 Kommunikation på HF med signaler 20-28 dB under brusnivån.Hur är det möjligt?

Innehåll:

Kort genomgång av FT8, JT9, JT65, WSPR och deras egenskaper.

Vad krävs för att komma igång?

Erfarenheter.

Hjälpprogram.

Diskussion.

 

 

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Valberedningens förslag i distrikt 0.

Publicerat 13 februari, 2018

Distriktsledare: Ann Lundell/SM0ZEU. Omval på 2 år.

Valberedningen i distrikt-0 har samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i tidningen QTC, SSA-hemsida distrikt-0 samt SSA-bulletinens regionaldel, efterlyst förslag på kandidater. Valberedningen har följt distriktsledarens arbete och även varit representerat under möten.

Valberedningens förslag är enhälligt.

Valberedningen består av:

Carl-Mikael Brännström, SA0AZS
Magnus Danielsson, SA0MAD
Robert Malmqvist, SM0TAE

För valberedningen i distrikt-0

Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)

viceDL0 Sven-Erik
Share

Av: Sven-Erik ThorDL0-möte: I början av oktober arrangerades distriktets klubbledarträff på SSA:s huvudkontor. Här kommer kortfattat det som avhandlades.

 • Ny deltagare
  Anders SA0CCA, är ny på mötet, informerade om Huddinge Sändaramatörers aktiviteter. Man har ringar på både fredagar och onsdagar. 60-70 personer brukar checka in!!
  Fredagar:
  20:00             29.150 FM
  20:40             144.325 USB
  21:15             3762-3770
  Onsdagar:
  145.450 FM
  50.170 USB
 • SSA informerar
  Delegationsbeslutet från PTS, är inte avklarat ännu. Kvarstår frågor kring datalagring och ny lagstiftning om personuppgifter.
  Instegscertifikat finns redan i Tyskland och Nederländerna. SSA arbetar med detta i Sverige.
  Kurslitteratur, konceptboken uppdateras och kommer att komma ut på remiss till bland annat medlemmarna. En webversion kommer att finnas för utbildning.
  SSA årsmöte 2018 arrangeras i Eskilstuna
  Provtillfällen, nästa möjligen i början av november och därefter ett tillfälle i början av december.
 • Amatörradiokurser
  Följande kurser kommer att arrangeras:

  • SK0MT, 15:e januari 2018
  • SK0QO, start lördag, 7:e oktober
  • SK0MG, startar i dag, 5:e oktober.

  Nästa provtillfälle är i december.

 • Telegrafikurs
  Två CW-kurser arrangeras:
  – norra gruppen hos SK0MT med 17 deltagare
  – södra gruppen hos SK0QO har i skrivande stund 8 anmälda, start 16:e oktober
  Konstaterades att kurserna är ett resultat av diskussionerna på distriktsledarmötena. Planeringen har gått utmärkt bra, stort tack till Tore SM0DZB.
 • Digital repeater på SK0MT
  Arbetet med projektet fortskrider enligt planerna. Repeatern har signalen SK0RMT. Planerna är att den skall vara klar till årsskiftet. Kurt SK0UCC m.fl. jobbar aktivt med att konfigurera systemet.
 • AMPRNet
  Björn SA0BXI informerade: AMPRNet är ett accessnät till SUNET (”SUNET kopplar upp alla i utbildningssverige”). För att AMPRNet skall fungera över tid önskar man klubbar som medlemmar och aktörer, då enskilda entusiaster inte i längden alltid blir ett hållbart system.
  Ulf SA0MEI fick i uppdrag att se till att AMPRNet kommer med i diskussionerna om samverkan mellan SSA och FRO.
 • Nästa möte arrangeras 23:e januari hos SK0MT
Share