Distrikt 0

DL1 & DL0 träffades för en fika stund på Tofta /SM1 i Juli

Publicerat 3 september, 2015

SM1CQA + SM1ZEU Tofta 201507

> DL1 och DL0 plus XYL hade en pratstund på Tofta över en kopp kaffe med bullar och kakor! Gotland imponerar då man redan kommit långt med planerna kring SSA:s årsmöte 2017 på Fårö. Jag och SM1CQA Rickards hustru Kristina var mycket eniga om att skall vi kunna få radioverksamheten att växa och föryngras måste alla XYL/YL uppmuntras till att känna att hobbyn är en familjeangelägenhet.

> Damerna måste tycka att det är skoj med QSO:n i tid och otid, kablar här och där för att inte tala om antenner av olika slag, som täcker in balkonger och tomter. Den nya generationen har då kanske lättare att få ett intresse för amatörradion. Jag och Kristina kommer att ha ett XYL/YL möte och aktivitet både på årsmötet 2016 och 2017.

> Som ganska ny radioamatör måste jag imponeras av SM1CQA/Rikards liv fyllt av radioaktivitet på hobby plan samt professionellt och militärt. Jag hoppas innerligt att det blir en spännande radiohistoriskt anekdotisk tidsresa som föredrag på årsmötet 2016! Som distriktsledare för DL0 och DL1 diskuterade vi utbildning och examinering!

> Väl mött amatörer och XYL/YL 73 de SM0ZEU/Ann

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Överlevnadsdag den 13 september på Vaxholms kastell med TSA

Publicerat 2 september, 2015

Överlevnadsdag den 13 september på Vaxholms kastell

TSA är med på minimässan som representant för amatörradion i krissituation.

Nedan finner Ni agendan för denna spännande dag.

Ta med XYL/XL och barnen/barnbarnen och gör en utflykt till Vaxholms kastell

 

12.00  Kronuddens taxibåt avgår från kajplats 9 för besökare, de kan välja mellan att gå till museet där minimässa och ”Spökjakt” för barn startar eller att gå till Strömmas konferensavdelning och lyssna på föredrag allt ingår i samma biljett. 12.20 Museichef Erik Himmelstrand välkomnar i Strömmas konferenssal.

12.35 ”Krishantering-psykosocialt stöd vid katastrofer” Föredragshållare: Röda Korset.

12.55 ”Vad man bör ha för utrustning hemma vid en krissituation” Föredragshållare: Civilförsvaret i Vaxholm/ Frivilliga resursgruppen.

13.15 ”Överlevnadstips i skog och mark” Föredragshållare: Överlevnadsinstruktör Ola Kjellnäs från Amfibieregementet.

13.35 – 13.55 ”Hur man hittar en försvunnen person” Föredragshållare: Missing People Sweden

13.40 En taxibåt avgår från kajplats 9 i Vaxholm för dem som önskar starta sin minimässa senare d.v.s. kl.14.30. Ni möts av vår personal vid Kastellets hamn och får all information ni behöver samt möjlighet att fika.

14.00 – 14.15 ”Hur man söker information vid kris och katastrofer” Föredragshållare: Krisinformation.se

14.30 Minimässa på museet med Sjöpolisen, Brandkåren, Täby Sändaramatörer, Kustjägare visar kustjägarrummet, Överlevnadsbutiken, samt även alla organisationer som hållit föredrag har möjlighet att ha bord i minimässan d.v.s. Röda Korset, Civilförsvaret, Missing People Sweden och Krisinformation.se

15.15–15.30 Erik Himmelstrand & Anders Joninger gör en guidad visning av museet 30 min.

17.00 Sista båten avgår från Kastellet.

Angående överfart: Kronuddens Taxi & Charterbåtar trafikerar Vaxholm – Kastellet var 20:e minut under museets öppettider från hotellhörnan, kajplats 9. OBS! Det kan förekomma störningar i trafiken p.g.a. byggnation av kajerna för den nya linfärjan som skall trafikera Vaxholm-Kastellet. Tydliga skyltar är då placerade vid kajplats 9 ifall avgångsplatsen måste flyttas några hundra meter, men detta kommer inte påverka turtätheten/avgångarna till museet/ Kastellet

Under minimässan visar bl.a. Täby sändaramatörer komradio, Sjöräddningssällskapet delger vad man kan göra när man hamnar i sjönöd, Sjöpolisen berättar om sjövett och Kustjägar-veteranerna visar utställningen ”Kustjägarrummet”, Brandkåren delger hur man skall agera vid en brand

se vidare www.vaxholmsfastning.se

BRA TIPS tycker jag DL0/SM0ZEU/Ann 

VÄLKOMNA önskar Erik Himmelstrand,museichef

 

 

 

 

 

 

 

 

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)DL0 möte 2015-08-27

Publicerat 31 augusti, 2015

 

Nu är sensommaren här och alla klubbar börjar dra igång sina verksamheter. Vi har nu haft vårt första DL0-möte, som blev en lyckad kväll med många bra idéer. Utökad samverkan mellan klubbarn kände alla sig ”taggade” för. Alla var eniga om att klubbarna kan vara mer aktiva på att inbjuda varandra till föredrag mm. Först ut blir SK0QO med ämnet ”Fria frekvenser” den 3/9.

SK0TM/Tekniska Museet berättade om sina öppna hus kvällar på onsdagar, vilka drar många besökare. (Pga renoveringar på museet kommer detta igång först i november igen) Ideer o förslag kom upp , att om man ska rikta sig till en yngre publik på SK0TM skulle man kunna visa radiokomunukation på en stor LED Tv skärm (typ Hamradio delux program)

FRO i Norrtälje rapporterade bekymmer med medlemstalet, då de tyvärr tappat under året några starka aktiva medlemmar. FRO Norrtälje,Christer, tog på sig ansvaret att tillsammans med Tore på SK0UX och Niklas på SK0ZA komma med idéer och förslag på en fielday hösten 2016 eller våren 2017. Diskussioner pågick om målgrupper, plats etc.

Alla klubbar hälsades välkomna att hjälpa TSA att arrangera SSAs årsmöte den 22-23 april 2016. Förslag till korta föredrag emottas tacksamt av TSAs ordförande Claes/SM0MPV. Ideer och utkast kan skickas till sm0mpv@ssa.se.

Mötet beslutade att i SM0AOM/Carl-Arne och SM0OTX/Gunnars regi på årsmötet anordna en utställning och föredrag om Collins Radio Company som har haft ett avgörande inflytande på amatörradions utveckling fråm 1930-talet och framåt inklusive den militära radiodelen.

Själv planerar jag också att arbeta aktivt för att alla XYL/YL skall känna sig mer delaktiga. Jag tror att det är grunden för att Ni gubbar kan få vara mer aktiva om familjen kan vara delaktig i hobbyn. Detta kommer sannolikt också ge en föryngrig av medlemmarna. Ett särskilt program kommer att annordnas på årsmötet för XYL/YL. Planera redan nu för en spännanmde helg i Stockholm med er respektive den 22-23/4-16!

Vi tillsatte också en arbetsgrupp för rekrytering och marknadsföring ,med Gunnar/SM0OTX från TSA som sammankallande. Diskussion om målgrupper uppstod. Kanske skall vi inte rikta in oss på de allra yngstra först utan börja med 40-50 åringarna som har kunskap, mer tid och kanske ekonomiska möjligheter, när det gäller riggar etc ?

Här är ju kursverksamheten AO-förstås. Kanske är inte bara traditionella kurser aktuella utan reaktiveringskurser, web-kurser mm. Samverkan kring utbildning i distriktet är mycket viktigt både när det gäller bra ledare, tillgång på bra centrala lokaler och lämpliga tider.

Vad beträffar kommande aktiviteter kan nämnas att TSA som representant för radioamatörerna är med på ”överlevnadsdagen” på Vaxholms kastell i regi av Vaxholms kastells museum söndagen den 13/9 tilssammans med andra hjälporganisationer som Röda korset, Missing People, Amfibieregementet, mfl

Själv planerar jag att besöka QO den 16/9, vilket ska bli trevligt.

Vid Pennan

DL0/SM0ZEU/Ann

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)Första mötet som DL0 blev med QO´s ordförande.

Publicerat 31 augusti, 2015

Ann SM0ZEU första spontana DL0 träff blev med SK0QO:s ordf. SM0FDO/Lasse i Småland/Aneryd.
Se min DL0 sida.

Denna regniga och kalla sommar lämnade jag mitt sommar QTH på Tofta, Gotland för att gå på kalas utanför Gränna i Örserum. Med mobil lotsning från Emmaboda av SM7FDO/Lasse, där SM0OTX och jag gjort en snabb visit, kom vi i hällande regn till Lasses sommar QTH utanför Aneryd. I det varma köket stod doftande kaffe och Toscakaka på bordet.
Vi pratade om den kommande klubbledarträffen den 28/7 där utbildningsfrågan kommer att diskuteras. Fördelar och nackdelar med gemensamma kurser, vikten av kurslokalens lokalisation mm. Vi alla bör vara överens om att förutsättning för rekrytering är utbildning och repetitionskurser.
En Nattvandring kommer att arrangeras av Vaxholms kastells fästningsmuseum i 1942 spion anda. TSA är tillfrågad att delta den 29 och 30 oktober. FDO/Lasse ombads genast att boka datumen för eventuell CW demonstration på en av SM0OTX/Gunnars BC348 & ART 13 från just 1942! Föreningen ”Öra och Öga” kommer att föreläsa enligt museet. Kul om Vi blir ett gäng , som kan sluta upp kring detta evenemang.
Innan vi rasade iväg till vår fest visade FDO/Lasse oss hans sommars vackra fynd…….en CW nyckel (manupilator) i topp kvalité.
Tack för kaffet Lasse!

SM0ZEU/ Ann Lundell/ DL0

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)DL0 hälsar från SM1-land!

Publicerat 17 juli, 2015

Kära vänner nu är semestern igång med eller utan bra väder!
QO-klubben hälsar alla välkomna oavsett vilken klubb Ni tillhör till två programtillfällen de arrangerar, dels söndagen den 19 juli och dels söndagen den 2 augusti, då är det öppet hus för HELA FAMILJEN på Gålö med grillning, bad och radiokörning. Personligen tror jag att amatörradion blir mer aktiv och föryngrad, om man gör aktiviteter för hela familjen ibland. Bra initiativ! Dessutom anordnas en fyrhelg på fyrskeppet Finngrund vid Vasavarvet på Djurgården i Stockholm den 15–16 augusti. Ta med familjen som kan sysselsätta sig med Wasa museet, Juni backen, Skansen eller Gröna Lund om de inte är inbitna radioamatörer. Närmare info på SK0QO.se/deras hemsida.
Själv vill jag föranmäla att jag kommer inom kort sammankalla till en klubbledarträff för DL0. Den kommer att gå av stapeln torsdagen den 27 augusti kl 18.30, troligen på Byängskolan i Täby ( annars hos mig på Resarö) Jag ordnar lite att äta. Jag hoppas verkligen att alla DL0 klubbar kan vara representerade med en eller två personer.
Jag kommer att göra en knäplastik den 23 September i år, så jag kommer att bli tvungen att utse en vice DL0. Återkommer om det. SK0QO har redan inbjudit mig att hälsa på dem, vilket jag kommer att göra den 16/9. Jag tycker att det är kul om Ni andra klubbar hör av Er till mig om intressanta klubbprogram eller bara för en träff, kanske senare i höst, när jag kan gå med kryckor.
Ibland finns jag på kortvåg, 3,765+\- QRM 22.00 under sommaren.
Med hopp om en fortsatt solig sommar!
Ann

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share

Av: DL0 (SM0ZEU)DL0-möte: I början av oktober arrangerades distriktets klubbledarträff på SSA:s huvudkontor. Här kommer kortfattat det som avhandlades.

 • Ny deltagare
  Anders SA0CCA, är ny på mötet, informerade om Huddinge Sändaramatörers aktiviteter. Man har ringar på både fredagar och onsdagar. 60-70 personer brukar checka in!!
  Fredagar:
  20:00             29.150 FM
  20:40             144.325 USB
  21:15             3762-3770
  Onsdagar:
  145.450 FM
  50.170 USB
 • SSA informerar
  Delegationsbeslutet från PTS, är inte avklarat ännu. Kvarstår frågor kring datalagring och ny lagstiftning om personuppgifter.
  Instegscertifikat finns redan i Tyskland och Nederländerna. SSA arbetar med detta i Sverige.
  Kurslitteratur, konceptboken uppdateras och kommer att komma ut på remiss till bland annat medlemmarna. En webversion kommer att finnas för utbildning.
  SSA årsmöte 2018 arrangeras i Eskilstuna
  Provtillfällen, nästa möjligen i början av november och därefter ett tillfälle i början av december.
 • Amatörradiokurser
  Följande kurser kommer att arrangeras:

  • SK0MT, 15:e januari 2018
  • SK0QO, start lördag, 7:e oktober
  • SK0MG, startar i dag, 5:e oktober.

  Nästa provtillfälle är i december.

 • Telegrafikurs
  Två CW-kurser arrangeras:
  – norra gruppen hos SK0MT med 17 deltagare
  – södra gruppen hos SK0QO har i skrivande stund 8 anmälda, start 16:e oktober
  Konstaterades att kurserna är ett resultat av diskussionerna på distriktsledarmötena. Planeringen har gått utmärkt bra, stort tack till Tore SM0DZB.
 • Digital repeater på SK0MT
  Arbetet med projektet fortskrider enligt planerna. Repeatern har signalen SK0RMT. Planerna är att den skall vara klar till årsskiftet. Kurt SK0UCC m.fl. jobbar aktivt med att konfigurera systemet.
 • AMPRNet
  Björn SA0BXI informerade: AMPRNet är ett accessnät till SUNET (”SUNET kopplar upp alla i utbildningssverige”). För att AMPRNet skall fungera över tid önskar man klubbar som medlemmar och aktörer, då enskilda entusiaster inte i längden alltid blir ett hållbart system.
  Ulf SA0MEI fick i uppdrag att se till att AMPRNet kommer med i diskussionerna om samverkan mellan SSA och FRO.
 • Nästa möte arrangeras 23:e januari hos SK0MT
Share