Den 25 mars 13:00 då ses hela distrikt Ø på KTH!!!

Det blir jätte bra föredrag denna eftermiddag på distriktsmötet. Val av disktriktsledare kommer att ske.

 • Limmared har ställt upp med en IC-7610, som Du kan testa!
 • SMØJZT Tilman – SSA Sektionsledare Radioteknik kommer och pratar om moderna SDRadios. Fokus är den integrerade nykomlingen IC-7610 från ICOM. Vi ställer den emot och jämför med PC-styrda alternativ som SUNSDR 2 Pro från Expert Electronics. Två olika skolor, två olika pris, båda har sina för och nackdelar. Vi pratar om riggarna utifrån artikeln och egen erfarenhet. I mån av tillgång på radio finns möjligthet att klämma, känna och köra.
 • SMØWHL Per Tjernlund – FT8 med flera digitala
  kommunikationsmetoder. Kommunikation på HF med signaler 20-28 dB under brusnivån.Hur är det möjligt?
  Innehåll:
  Kort genomgång av FT8, JT9, JT65, WSPR och deras egenskaper. Vad krävs för att komma igång? Erfarenheter. Hjälpprogram. Diskussion.
 • Sist men inte minst kommer SA0ODJ Oliver att berätta om YOTA/NOTA.
  Dessutom får de första 50 som kommer en liten minnesgåva!
 • Val av distriktsledare

Alla bjuds på kaffe med bröd.

Välkomna
Ann SM0ZEU/DL0 och Sven-Erik SM0WAV/vice DL0

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share