D7 mötet i Eksjö Radioklubb Pingstafton….

Pingstafton hade vi D7 möte i Eksjö Radioklubb. 21 st var närvarande och det var ett mycket trevligt och informativt möte.

Det som diskuterades mycket var det nya instegscertifikatet som SSA jobbar på och till sist var alla närvarande överens om att skall det vara någon mening med att få fler aktiva radioamatörer bör man ha med ett kortvågsband med i certet och många var överens om att man kanske skall ha med ett krav/morot att man efter första året skall skicka in sin loggbok för att visa att man kört t.ex. 100 eller vad man kommer fram till QSO,n för att sen bli fullvärdig Instegsamatör. Detta för att man ansåg att man måste få nya amatörer att köra radio och inte bara bli en tyst ny amatör. Här finns det mycket att jobba fram för SSA.s styrelse. Mötet ansåg att man bör låta de nya instegsamatörerna få tillgång till att köra på 2 m och 70 cm + Digitala moder + 6 m och 10 m bandet för att de skall få ett intresse av att fortsätta och sen avlägga ett fullvärdigt Cert/prov som redan finns idag för att kunna bli fullvärdig radioamatör och tillgång till alla band och effekter.

Det redovisades också en hel del från SSA.s årsmöte i Täby av SM7NTJ/Lorentz och SM7HZK/Bo/DL7.

Som en lite intressant nyhet på ett D7 möte var att SM5SUH och SM5UGC visade upp hur den nya ICOM 7300,an fungerar. Detta var ett mycket intressant inslag i ett Distriktsmöte.

Till sammankallande i vår nya Valberedning valdes SA7CIS/Sören från Eksjö Radioklubb och en till i Valberedningen kommer att väljas vid näst D7 möte och sen är alla poster i D7 tillsatta.

Protokollet kommer att redovisas när det är utskrivet av vald mötessekreterare SM7JCR.

Nedan lite bilder från dagens D7 möte:

DL7möte EK 2

DL7/SM7HZK har öppnat mötet.

DL7möte EK 1

Från vänster: SM5SUH – SM7DZD – SM7AJZ – SM7CAC – SM7NTJ – SM7HXR.

Från höger: SM6BTT – SM5UGC – SM7SMS.

Fotograf längst bak är SA7BIS.

DL7möte EK 3

Mötet är igång – på bilden syns SM7GTD – SM5UGC och SM7HZK

IMG_1135

Kockarna i köket SM7AJZ/Göran ordf. i Eksjö Radioklubb och SA7CIS/Sören ny i Valberedningen i D7 och tillika sammankallande och sen besöker SM7HCW köket och längst till höger dagens mötessekreterare SM7JCR.

DL7möte EK 6

SA7BIS Åke från SK7HW i farten med fotografering.

 DL7möte EK 9

Nya ICOM 7300,an som visades av SM5SUH och SM5UGC.

DL7möte EK4

Mötesförhandlingar.

 IMG_1128

SM5SUH i farten med att visa nya 7300,an för SM7SMS och SM7GTD.

 IMG_1130

Intresserade amatörer runt 7300,an…SM7NTJ – SM7SMS – SM7GTD – SM5SUH

  IMG_1141

Lite samtal runt bordet av SM5SUH – SM7SMS – SM7DZD – SM7CAC.

DL7 (SM7HZK) Bo
Share