D3 höstmöte i Sundsvall

 VÄLKOMNA TILL D3-MÖTE MED
VISNING AV LIMMARED RADIO OCH
DATA:S PRODUKTER I SUNDSVALL

Datum och tid: Lör. 12/10 . DL3-mötet startar 10.00.

Paus: 30 min.

Limmared visar sina produkter med början 11.00, vi avrundar vid 16.00.

Plats: Samma som framtidskonferensen:
Nacksta Församlingshem: Sallyhillsvägen 11, Sundsvall.

DL3 SM3GDT/Hans inleder med en kort resumé om D3.
Hans ber deltagande klubbar om en kort sammanfattning
av läget, aktiviteter och om framtidskonferensens slutsatser
har kommit till användning.

Har vi klubbträffar ?
Föredrag ?
Rekrytering ?
Nya styrelsemedlemmar ?

Vice DL3 SA3BYC Johan beskriver hur planeringen inför SSA:s årsmöte framskrider.

Aktivera 2 meter det är ett trevligt band med många möjligheter. SM3GDT Hans

Kaffe och mackor kommer att finnas till självkostnadspris =
50 :- för fika då du kommer och fika då du går. Vi har inte SWISH.

Anmäl dig och antal till. erik.sundsvall@telia.com.

DL3 (SM3GDT) Hans
Share