Certifieringskurs, TSA januari 2016

VÄLKOMNA
TILL GRUNDUTBILDNING TILL RADIOAMATÖR!

DAX FÖR MOBILISERING AV XYL!!!

Kursstart måndagen den 18 januari 2016.
Det blir 12 lektioner med uppehåll för sport och påsklov.
Vi håller till i TSAs lokaler i Byängskolan i Täby, 1 tr ned.
Lektionerna pågår mellan 19.00 och 20.45 inkl kafferast.
Tillfälle kommer att ges för praktiska moment.
För de som önskar blir certifieringstesten i mitten av maj.

Anmälan görs senast den 12 januari 2016 till
Ann Lundell, SM0ZEU, Täby Sändaramatörer
ann.lundell@telia.com alt sm0zeu@ssa.se
Ytterliggare information fås även av mig!
SM0ZEU (blivande kursvärdinna )

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share